18. września 2015

Pomoc dla ukraińskiej wsi możliwa

Jest nieformalna zgoda na powołanie na Ukrainie fundacji przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej oraz naszej Fundacji - powiedział w piątek b. premier Jerzy Buzek po konferencji z okazji 25-lecia istnienia Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.


16. września 2015

Letni pakiet energetyczny na agendzie sesji plenarnej

Środowa sesja plenarna w Brukseli zakończyła się debatą na temat unii energetycznej. W obecności unijnego komisarza Maroša Šefčoviča, posłowie debatowali nad letnim pakietem energetycznym, który - jak wielokrotnie podkreślano - daje nie tylko nowe korzyści konsumentom, ale jest również nową ofertą dla całego systemu energetycznego w Europie.


15. września 2015

Science Meets Parliaments

15 września posłowie do Parlamentu Europejskiego mieli wyjątkową okazję spotkać w PE czołowych przedstawicieli nauki. Konferencja „Science Meets Parliaments”, współorganizowana przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej oraz panel STOA (Panel Analizy Opcji Naukowych i Technologicznych PE), poświęcona była roli nauki w podejmowaniu decyzji politycznych na szczeblu UE i państw członkowskich.


12. września 2015

Jerzy Buzek z nagrodą Victoria Europea

Premier Jerzy Buzek otrzymał nagrodę Victoria Europae przyznawaną corocznie przez Europejski Klub Biznesu Polska. Podczas uroczystej gali w Wilanowie uhonorowano osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu w Polsce, jak również osiągnęły sukces w skali europejskiej i światowej.


4. września 2015

Bezpieczeństwo energetyczne i obronność tematami obrad EPL w Katowicach

Członkowie Europejskiej Partii Ludowej spotkali się na posiedzeniu 3-4 września w Katowicach. Podczas obrad europosłowie podkreślili potrzebę większej solidarności w zewnętrznej polityce energetycznej i wskazali, jaką w tym kontekście rolę mogłyby odgrywać np. wspólne zakupy gazu, prowadzone początkowo w ramach współpracy na poziomie regionalnym.

Przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii PE Jerzy Buzek zapewnił, że unia energetyczna nie jest skierowana przeciwko jakiemukolwiek krajowi. "Dotyczy naszej siły negocjacyjnej, tego co chcielibyśmy osiągnąć jako UE, daje szansę najlepszych kontraktów" - podkreślił.


14. lipca 2015

Otwierając czeską prezydencję w V4

"Geopolityka, energia i Europa Środkowa: co dalej" - to temat konferencji inaugurującej czeską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w dniu 14 lipca. Jerzy Buzek wygłosił przemówienie otwierające razem z premierem Czech Bohuslavem Sobotką i wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. Unii Energeteycznej Marošem Šefčovičem.
"Po upływie półtorej dekady w NATO i pełnej dekady w UE, nasze kraje mogą mieć różne poglądy na niektóre kwestie. Ale wciąż mamy wiele wspólnych celów. Współpraca na rzecz nich wciąż może wnosić sporo wartości dodanej. Bezpieczeństwo energetyczne wydaje się być jednym z największych z nich - i absolutnym priorytetem "- powiedział Jerzy Buzek w swoim wystąpieniu.


29. czerwca 2015

Koniec z roamingiem w Unii Europejskiej

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie z Radą UE w sprawie całkowitego zniesienia opłat roamingowych w Unii Europejskiej od 15 czerwca 2017 roku. Natomiast już w przyszłym roku, 30 kwietnia, maksymalne opłaty roamingowe zostaną obniżone blisko czterokrotnie. Porozumienie przewiduje także wprowadzenie gwarancji neutralności sieci, czyli zakazu ograniczania dostępu do wybranych serwisów internetowych, wybiórczego ograniczania prędkości przesyłu danych z przyczyn komercyjnych.


17. czerwca 2015

Posłowie trzech komisji o europejskim przemyśle obronnym

W Parlamencie Europejskim odbyło się dziś wspólne posiedzenie trzech komisji SEDE (ds. Bezpieczeństwa i Obrony), IMCO (ds. Rynku Wewnętrznego) oraz ITRE (ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej, unijnej Komisarz odpowiedzialnej m.in. za rynek wewnętrzny i przemysł.

Jerzy Buzek, jako przewodniczący komisji ITRE, a zarazem członek komisji SEDE, razem z Anną Fotygą i Vicky Ford współprzewodniczył spotkaniu, którego głównym tematem była sytuacja europejskiego przemysłu obronnego w kontekście zbliżającej się Rady Europejskiej poświęconej Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony.


16. czerwca 2015

Chorwacka biofizyk odebrała 5000-ne stypendium ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC), po ośmiu latach od swojego założenia, przyznała 5000-ny grant dla europejskiego naukowca. Z tej okazji odbyła się debata w Parlamencie Europejskim i symboliczne przyznanie dotacji, w której udział wzięli przewodniczący ERC prof. Jean-Pierre Bourguignon oraz przewodniczący komisji ITRE Jerzy Buzek. Laureatka 5000-go stypendium, Dr Iva Tolić, jest wiodącym chorwackim biofizykiem komórek a jej badania mogą się okazać kluczowymi dla rozwoju nowych terapii w walce z rakiem.


16. czerwca 2015

Zrównoważona energia – innowatorzy nagrodzeni

W ramach tygodnia zrównoważonej energii zorganizowanego przez Komisje Europejską przyznano nagrody dla liderów w dziedzinie przyjaznej środowisku energetyki. Spośród blisko 400 zgłoszonych projektów, jury, w składzie którego zasiadał przewodniczącyKomisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, wybrało 9 najbardziej innowacyjnych pomysłów.

Zwycięzca w kategorii Miasta, społeczności i regiony - hiszpański projekt Desendolla’t, którypokazuje, jak szkoły poprzez inteligentne wykorzystanie energii mogą pozyskać dodatkowe środki na edukację. Zwycięzcą w kategorii odnawialnej energii okazał się projekt z Wielkiej Brytanii, Co-operativeEnergy Chooser, który poprawia przejrzystość konsumentów przy wyborze dostawcy energii. Zwycięzcą w kategorii efektywności energetycznej jest natomiast pan-Europejski projekt,ecoGator. Rozwija on mobilną aplikację, która w łatwy i szybki sposób pozwoli konsumentom sprawdzać efektywność energetyczną produktów.