16. czerwca 2015

Chorwacka biofizyk odebrała 5000-ne stypendium ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC), po ośmiu latach od swojego założenia, przyznała 5000-ny grant dla europejskiego naukowca. Z tej okazji odbyła się debata w Parlamencie Europejskim i symboliczne przyznanie dotacji, w której udział wzięli przewodniczący ERC prof. Jean-Pierre Bourguignon oraz przewodniczący komisji ITRE Jerzy Buzek. Laureatka 5000-go stypendium, Dr Iva Tolić, jest wiodącym chorwackim biofizykiem komórek a jej badania mogą się okazać kluczowymi dla rozwoju nowych terapii w walce z rakiem.


16. czerwca 2015

Zrównoważona energia – innowatorzy nagrodzeni

W ramach tygodnia zrównoważonej energii zorganizowanego przez Komisje Europejską przyznano nagrody dla liderów w dziedzinie przyjaznej środowisku energetyki. Spośród blisko 400 zgłoszonych projektów, jury, w składzie którego zasiadał przewodniczącyKomisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, wybrało 9 najbardziej innowacyjnych pomysłów.

Zwycięzca w kategorii Miasta, społeczności i regiony - hiszpański projekt Desendolla’t, którypokazuje, jak szkoły poprzez inteligentne wykorzystanie energii mogą pozyskać dodatkowe środki na edukację. Zwycięzcą w kategorii odnawialnej energii okazał się projekt z Wielkiej Brytanii, Co-operativeEnergy Chooser, który poprawia przejrzystość konsumentów przy wyborze dostawcy energii. Zwycięzcą w kategorii efektywności energetycznej jest natomiast pan-Europejski projekt,ecoGator. Rozwija on mobilną aplikację, która w łatwy i szybki sposób pozwoli konsumentom sprawdzać efektywność energetyczną produktów.


4. czerwca 2015

Europe level up = governance level down

4 czerwca w Komitecie Regionów w Brukseli odbyła się konferencja pt.: „Europe level up = governance level down”. Decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę”. To poświęcone samorządności w Europie wydarzenie zostało zorganizowane przez przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli wspólnie z polską delegacją do Komitetu Regionów oraz Związkiem Województw RP. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że należy kontynuować decentralizację finansową oraz wzmocnienie regionów i miast przez zasadę wielopoziomowego sprawowania rządów, co może doprowadzić do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii.


3. czerwca 2015

Grafen w Europie

Od Nagrody Nobla do technologii, innowacji i konkurencyjności przemysłowej - pod takim hasłem Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych Parlamentu Europejskiego zorganizował warsztat poświęcony "materiałowi przyszłości" – grafenowi. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Konstantin Novoselov, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2010 r.
Otwierając warsztat premier Jerzy Buzek przypomniał, że dalsze sukcesy w badaniach nad grafenem mogą przekłuć się w przełomowe rozwiązania w wielu dziedzinach, od narzędzi i fotoniki do energii i medycyny. "To prawdziwa rewolucja technologiczna, w której Europa może odegrać znaczącą rolę - dlatego też Projekt Grafenowy jako flagowy projekt Unii Europejskiej jest tak ważny". Przewodniczący komisji ITRE odpowiedzialnej m.in. za przemysł i innowacje podkreślił, że wprowadzanie grafenu z laboratorium do zastosowań przemysłowych jest ogromnym wyzwaniem - ale także ogromną szansą dla wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy w Europie.


27. maja 2015

W PE unijno-amerykańskie rozmowy o LNG

W środę 27 maja odbył się w PE organizowany przez Jerzego Buzka Okrągły Stół LNG Europa-USA. Przedstawiciele europejskiej i amerykańskiej administracji i biznesu rozmawiali o znaczeniu eksportu gazu LNG do Europy dla obydwu gospodarek oraz dla globalnego bezpieczeństwa. Tematami debaty były również negocjacje nad umową o wolnym handlu miedzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, a także Unia Energetyczna.

Widzę możliwość zakończenia procedury otwierania się rynku amerykańskiego i europejskiego na wymianę handlową w zakresie gazu naturalnego jeszcze w tym roku” – powiedział po spotkaniu Jerzy Buzek.


10. maja 2015

Jerzy Buzek odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi RFN

Premier Jerzy Buzek otrzymał najwyższe niemieckie odznaczenie państwowe przyznawane obcokrajowcom - Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Odznaczenie wręczył europosłowi ambasador RFN Rolf Nikel.

Odbierając odznaczenie Buzek podkreślił, że jest to dla niego zaszczyt i wyróżnienie. "Mam takie przekonanie, że podstawowym powodem, dla którego się tutaj znalazłem, to jest pojednanie polsko-niemieckie, nasze dobre relacje oraz to, że w jakiś bardzo skromny sposób, ale jednak, przyczyniłem się do tego" - powiedział były przewodniczący PE.


6. maja 2015

Strategia KE nt. Jednolitego Rynku Cyfrowego ogłoszona


5. maja 2015

W Brukseli o skarbie, jakim jest Solidarność

W Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odbyła się dziś międzynarodowa konferencja naukowa finalizująca kilkunastomiesięczny projekt "Skarb Solidarności". Premier Jerzy Buzek został zaproszony do panelu dotyczącego dziedzictwa Solidarności.


21. kwietnia 2015

Z komisarzem Cañete w Centrum Czystych Technologii Węglowych

We wtorek 21 kwietnia, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Jerzy Buzek i Komisarz UE ds. Klimatu i Energii Miguel Arias Cañete odwiedzili Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu.


24. marca 2015

TTIP - osobne rozdziały dla energii i MŚP

Posłowie komisji przemysłu, badań i energii PE przyjęli we wtorek opinię Jerzego Buzka na temat umowy o wolnych handlu i inwestycjach UE – USA (TTIP). Chwilę po głosowaniu przewodniczący komisji ITRE powiedział – „Dobrze wynegocjowany TTIP to wielka szansa dla Europejczyków, dla unijnego przemysłu i biznesu na czele z naszymi MŚP. Dlatego tak uparcie apelujemy o poświęcenie osobnych rozdziałów małym i średnim firmom – tak by wzmocnić ich pozycję konkurencyjną, a także energii, bo to właśnie liberalizacja handlu energią może być największą wartością dodaną tej umowy. Duże poparcie podczas dzisiejszego głosowania pokazuje, że podchodzimy do tych negocjacji niezwykle poważnie”.