12. września 2015

Jerzy Buzek z nagrodą Victoria Europea

Premier Jerzy Buzek otrzymał nagrodę Victoria Europae przyznawaną corocznie przez Europejski Klub Biznesu Polska. Podczas uroczystej gali w Wilanowie uhonorowano osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu w Polsce, jak również osiągnęły sukces w skali europejskiej i światowej.


4. września 2015

Bezpieczeństwo energetyczne i obronność tematami obrad EPL w Katowicach

Członkowie Europejskiej Partii Ludowej spotkali się na posiedzeniu 3-4 września w Katowicach. Podczas obrad europosłowie podkreślili potrzebę większej solidarności w zewnętrznej polityce energetycznej i wskazali, jaką w tym kontekście rolę mogłyby odgrywać np. wspólne zakupy gazu, prowadzone początkowo w ramach współpracy na poziomie regionalnym.

Przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii PE Jerzy Buzek zapewnił, że unia energetyczna nie jest skierowana przeciwko jakiemukolwiek krajowi. "Dotyczy naszej siły negocjacyjnej, tego co chcielibyśmy osiągnąć jako UE, daje szansę najlepszych kontraktów" - podkreślił.


14. lipca 2015

Otwierając czeską prezydencję w V4

"Geopolityka, energia i Europa Środkowa: co dalej" - to temat konferencji inaugurującej czeską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w dniu 14 lipca. Jerzy Buzek wygłosił przemówienie otwierające razem z premierem Czech Bohuslavem Sobotką i wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. Unii Energeteycznej Marošem Šefčovičem.
"Po upływie półtorej dekady w NATO i pełnej dekady w UE, nasze kraje mogą mieć różne poglądy na niektóre kwestie. Ale wciąż mamy wiele wspólnych celów. Współpraca na rzecz nich wciąż może wnosić sporo wartości dodanej. Bezpieczeństwo energetyczne wydaje się być jednym z największych z nich - i absolutnym priorytetem "- powiedział Jerzy Buzek w swoim wystąpieniu.


29. czerwca 2015

Koniec z roamingiem w Unii Europejskiej

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie z Radą UE w sprawie całkowitego zniesienia opłat roamingowych w Unii Europejskiej od 15 czerwca 2017 roku. Natomiast już w przyszłym roku, 30 kwietnia, maksymalne opłaty roamingowe zostaną obniżone blisko czterokrotnie. Porozumienie przewiduje także wprowadzenie gwarancji neutralności sieci, czyli zakazu ograniczania dostępu do wybranych serwisów internetowych, wybiórczego ograniczania prędkości przesyłu danych z przyczyn komercyjnych.


17. czerwca 2015

Posłowie trzech komisji o europejskim przemyśle obronnym

W Parlamencie Europejskim odbyło się dziś wspólne posiedzenie trzech komisji SEDE (ds. Bezpieczeństwa i Obrony), IMCO (ds. Rynku Wewnętrznego) oraz ITRE (ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej, unijnej Komisarz odpowiedzialnej m.in. za rynek wewnętrzny i przemysł.

Jerzy Buzek, jako przewodniczący komisji ITRE, a zarazem członek komisji SEDE, razem z Anną Fotygą i Vicky Ford współprzewodniczył spotkaniu, którego głównym tematem była sytuacja europejskiego przemysłu obronnego w kontekście zbliżającej się Rady Europejskiej poświęconej Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony.


16. czerwca 2015

Chorwacka biofizyk odebrała 5000-ne stypendium ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC), po ośmiu latach od swojego założenia, przyznała 5000-ny grant dla europejskiego naukowca. Z tej okazji odbyła się debata w Parlamencie Europejskim i symboliczne przyznanie dotacji, w której udział wzięli przewodniczący ERC prof. Jean-Pierre Bourguignon oraz przewodniczący komisji ITRE Jerzy Buzek. Laureatka 5000-go stypendium, Dr Iva Tolić, jest wiodącym chorwackim biofizykiem komórek a jej badania mogą się okazać kluczowymi dla rozwoju nowych terapii w walce z rakiem.


16. czerwca 2015

Zrównoważona energia – innowatorzy nagrodzeni

W ramach tygodnia zrównoważonej energii zorganizowanego przez Komisje Europejską przyznano nagrody dla liderów w dziedzinie przyjaznej środowisku energetyki. Spośród blisko 400 zgłoszonych projektów, jury, w składzie którego zasiadał przewodniczącyKomisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, wybrało 9 najbardziej innowacyjnych pomysłów.

Zwycięzca w kategorii Miasta, społeczności i regiony - hiszpański projekt Desendolla’t, którypokazuje, jak szkoły poprzez inteligentne wykorzystanie energii mogą pozyskać dodatkowe środki na edukację. Zwycięzcą w kategorii odnawialnej energii okazał się projekt z Wielkiej Brytanii, Co-operativeEnergy Chooser, który poprawia przejrzystość konsumentów przy wyborze dostawcy energii. Zwycięzcą w kategorii efektywności energetycznej jest natomiast pan-Europejski projekt,ecoGator. Rozwija on mobilną aplikację, która w łatwy i szybki sposób pozwoli konsumentom sprawdzać efektywność energetyczną produktów.


4. czerwca 2015

Europe level up = governance level down

4 czerwca w Komitecie Regionów w Brukseli odbyła się konferencja pt.: „Europe level up = governance level down”. Decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę”. To poświęcone samorządności w Europie wydarzenie zostało zorganizowane przez przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli wspólnie z polską delegacją do Komitetu Regionów oraz Związkiem Województw RP. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że należy kontynuować decentralizację finansową oraz wzmocnienie regionów i miast przez zasadę wielopoziomowego sprawowania rządów, co może doprowadzić do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii.


3. czerwca 2015

Grafen w Europie

Od Nagrody Nobla do technologii, innowacji i konkurencyjności przemysłowej - pod takim hasłem Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych Parlamentu Europejskiego zorganizował warsztat poświęcony "materiałowi przyszłości" – grafenowi. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Konstantin Novoselov, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2010 r.
Otwierając warsztat premier Jerzy Buzek przypomniał, że dalsze sukcesy w badaniach nad grafenem mogą przekłuć się w przełomowe rozwiązania w wielu dziedzinach, od narzędzi i fotoniki do energii i medycyny. "To prawdziwa rewolucja technologiczna, w której Europa może odegrać znaczącą rolę - dlatego też Projekt Grafenowy jako flagowy projekt Unii Europejskiej jest tak ważny". Przewodniczący komisji ITRE odpowiedzialnej m.in. za przemysł i innowacje podkreślił, że wprowadzanie grafenu z laboratorium do zastosowań przemysłowych jest ogromnym wyzwaniem - ale także ogromną szansą dla wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy w Europie.


27. maja 2015

W PE unijno-amerykańskie rozmowy o LNG

W środę 27 maja odbył się w PE organizowany przez Jerzego Buzka Okrągły Stół LNG Europa-USA. Przedstawiciele europejskiej i amerykańskiej administracji i biznesu rozmawiali o znaczeniu eksportu gazu LNG do Europy dla obydwu gospodarek oraz dla globalnego bezpieczeństwa. Tematami debaty były również negocjacje nad umową o wolnym handlu miedzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, a także Unia Energetyczna.

Widzę możliwość zakończenia procedury otwierania się rynku amerykańskiego i europejskiego na wymianę handlową w zakresie gazu naturalnego jeszcze w tym roku” – powiedział po spotkaniu Jerzy Buzek.