4. czerwca 2015

Europe level up = governance level down

4 czerwca w Komitecie Regionów w Brukseli odbyła się konferencja pt.: „Europe level up = governance level down”. Decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę”. To poświęcone samorządności w Europie wydarzenie zostało zorganizowane przez przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli wspólnie z polską delegacją do Komitetu Regionów oraz Związkiem Województw RP. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że należy kontynuować decentralizację finansową oraz wzmocnienie regionów i miast przez zasadę wielopoziomowego sprawowania rządów, co może doprowadzić do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii.


3. czerwca 2015

Grafen w Europie

Od Nagrody Nobla do technologii, innowacji i konkurencyjności przemysłowej - pod takim hasłem Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych Parlamentu Europejskiego zorganizował warsztat poświęcony "materiałowi przyszłości" – grafenowi. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Konstantin Novoselov, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2010 r.
Otwierając warsztat premier Jerzy Buzek przypomniał, że dalsze sukcesy w badaniach nad grafenem mogą przekłuć się w przełomowe rozwiązania w wielu dziedzinach, od narzędzi i fotoniki do energii i medycyny. "To prawdziwa rewolucja technologiczna, w której Europa może odegrać znaczącą rolę - dlatego też Projekt Grafenowy jako flagowy projekt Unii Europejskiej jest tak ważny". Przewodniczący komisji ITRE odpowiedzialnej m.in. za przemysł i innowacje podkreślił, że wprowadzanie grafenu z laboratorium do zastosowań przemysłowych jest ogromnym wyzwaniem - ale także ogromną szansą dla wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy w Europie.


27. maja 2015

W PE unijno-amerykańskie rozmowy o LNG

W środę 27 maja odbył się w PE organizowany przez Jerzego Buzka Okrągły Stół LNG Europa-USA. Przedstawiciele europejskiej i amerykańskiej administracji i biznesu rozmawiali o znaczeniu eksportu gazu LNG do Europy dla obydwu gospodarek oraz dla globalnego bezpieczeństwa. Tematami debaty były również negocjacje nad umową o wolnym handlu miedzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, a także Unia Energetyczna.

Widzę możliwość zakończenia procedury otwierania się rynku amerykańskiego i europejskiego na wymianę handlową w zakresie gazu naturalnego jeszcze w tym roku” – powiedział po spotkaniu Jerzy Buzek.


10. maja 2015

Jerzy Buzek odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi RFN

Premier Jerzy Buzek otrzymał najwyższe niemieckie odznaczenie państwowe przyznawane obcokrajowcom - Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Odznaczenie wręczył europosłowi ambasador RFN Rolf Nikel.

Odbierając odznaczenie Buzek podkreślił, że jest to dla niego zaszczyt i wyróżnienie. "Mam takie przekonanie, że podstawowym powodem, dla którego się tutaj znalazłem, to jest pojednanie polsko-niemieckie, nasze dobre relacje oraz to, że w jakiś bardzo skromny sposób, ale jednak, przyczyniłem się do tego" - powiedział były przewodniczący PE.


6. maja 2015

Strategia KE nt. Jednolitego Rynku Cyfrowego ogłoszona


5. maja 2015

W Brukseli o skarbie, jakim jest Solidarność

W Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odbyła się dziś międzynarodowa konferencja naukowa finalizująca kilkunastomiesięczny projekt "Skarb Solidarności". Premier Jerzy Buzek został zaproszony do panelu dotyczącego dziedzictwa Solidarności.


21. kwietnia 2015

Z komisarzem Cañete w Centrum Czystych Technologii Węglowych

We wtorek 21 kwietnia, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Jerzy Buzek i Komisarz UE ds. Klimatu i Energii Miguel Arias Cañete odwiedzili Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu.


24. marca 2015

TTIP - osobne rozdziały dla energii i MŚP

Posłowie komisji przemysłu, badań i energii PE przyjęli we wtorek opinię Jerzego Buzka na temat umowy o wolnych handlu i inwestycjach UE – USA (TTIP). Chwilę po głosowaniu przewodniczący komisji ITRE powiedział – „Dobrze wynegocjowany TTIP to wielka szansa dla Europejczyków, dla unijnego przemysłu i biznesu na czele z naszymi MŚP. Dlatego tak uparcie apelujemy o poświęcenie osobnych rozdziałów małym i średnim firmom – tak by wzmocnić ich pozycję konkurencyjną, a także energii, bo to właśnie liberalizacja handlu energią może być największą wartością dodaną tej umowy. Duże poparcie podczas dzisiejszego głosowania pokazuje, że podchodzimy do tych negocjacji niezwykle poważnie”.


24. marca 2015

Przyszłość współpracy energetycznej z Rosją

Ostatnie spotkanie Parlamentarnej Delegacji ds. stosunków UE – Rosja poświęcone było przyszłości współpracy energetycznej między obiema stronami. O wyzwaniach w relacjach z Rosją mówili w swych wystąpieniach m.in. wice-przewodniczący Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Maroš Šefčovič oraz przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii PE Jerzy Buzek.


23. marca 2015

20. rocznica Europejskiego Forum Energetycznego