10. maja 2015

Jerzy Buzek odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi RFN

Premier Jerzy Buzek otrzymał najwyższe niemieckie odznaczenie państwowe przyznawane obcokrajowcom - Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Odznaczenie wręczył europosłowi ambasador RFN Rolf Nikel.

Odbierając odznaczenie Buzek podkreślił, że jest to dla niego zaszczyt i wyróżnienie. "Mam takie przekonanie, że podstawowym powodem, dla którego się tutaj znalazłem, to jest pojednanie polsko-niemieckie, nasze dobre relacje oraz to, że w jakiś bardzo skromny sposób, ale jednak, przyczyniłem się do tego" - powiedział były przewodniczący PE.


6. maja 2015

Strategia KE nt. Jednolitego Rynku Cyfrowego ogłoszona


5. maja 2015

W Brukseli o skarbie, jakim jest Solidarność

W Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odbyła się dziś międzynarodowa konferencja naukowa finalizująca kilkunastomiesięczny projekt "Skarb Solidarności". Premier Jerzy Buzek został zaproszony do panelu dotyczącego dziedzictwa Solidarności.


21. kwietnia 2015

Z komisarzem Cañete w Centrum Czystych Technologii Węglowych

We wtorek 21 kwietnia, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Jerzy Buzek i Komisarz UE ds. Klimatu i Energii Miguel Arias Cañete odwiedzili Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu.


24. marca 2015

TTIP - osobne rozdziały dla energii i MŚP

Posłowie komisji przemysłu, badań i energii PE przyjęli we wtorek opinię Jerzego Buzka na temat umowy o wolnych handlu i inwestycjach UE – USA (TTIP). Chwilę po głosowaniu przewodniczący komisji ITRE powiedział – „Dobrze wynegocjowany TTIP to wielka szansa dla Europejczyków, dla unijnego przemysłu i biznesu na czele z naszymi MŚP. Dlatego tak uparcie apelujemy o poświęcenie osobnych rozdziałów małym i średnim firmom – tak by wzmocnić ich pozycję konkurencyjną, a także energii, bo to właśnie liberalizacja handlu energią może być największą wartością dodaną tej umowy. Duże poparcie podczas dzisiejszego głosowania pokazuje, że podchodzimy do tych negocjacji niezwykle poważnie”.


24. marca 2015

Przyszłość współpracy energetycznej z Rosją

Ostatnie spotkanie Parlamentarnej Delegacji ds. stosunków UE – Rosja poświęcone było przyszłości współpracy energetycznej między obiema stronami. O wyzwaniach w relacjach z Rosją mówili w swych wystąpieniach m.in. wice-przewodniczący Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Maroš Šefčovič oraz przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii PE Jerzy Buzek.


23. marca 2015

20. rocznica Europejskiego Forum Energetycznego


3. marca 2015

W Brukseli o europejskim przemyśle - czystszym i bardziej innowacyjnym

W dniu 3 marca Jerzy Buzek był jednym z mówców sesji otwierającej konferencję nt. innowacyjnego i czystego przemysłu w UE, zatytułowaną "Smart and Clean Industry – EU as a Frontrunner in Sustainability: Risks and/or Opportunities for European Businesses".


25. lutego 2015

Unia Energetyczna to krok w dobrym kierunku

„Przedstawiona dziś przez Komisję Europejską strategia budowy unii energetycznej to postęp, ale potrzebna jest wola polityczna państw UE, by okazała się ona rzeczywiście przełomem” - ocenił szef komisji europarlamentu ds. przemysłu, badań i energii Jerzy Buzek.
Wśród najważniejszych elementów propozycji KE Buzek wymienił przejrzystość kontraktów i możliwość ich kontroli przez KE ex ante, czyli jeszcze przed podpisaniem. "To ważne, bo renegocjacja już zawartych umów przez kraj UE czy koncern energetyczny jest bardzo trudna" – podkreślił były premier.


24. lutego 2015

TTIP a europejski przemysł i bezpieczeństwo energetyczne

Umowie o wolnym handlu i inwestycjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi poświęcone było popołudniowe posiedzenie komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE). Posłowie najpierw debatowali nad stanowiskiem ITRE przygotowanym przez przewodniczącego komisji Jerzego Buzka. Tuż potem odbyło się wysłuchanie poświęcone TTIP zorganizowane wspólnie z komisją handlu międzynarodowego.