9. marca 2005

Wspieranie badań naukowych w Unii

Na sesji plenarnej w Strasburgu prof. Jerzy Buzek zabrał głos w debacie nad sprawozdaniem Pia Elda Locatelli "Kierunki polityki wspierania badań naukowych w Unii", który dotyczył założeń 7. Programu Ramowego. Prof. Buzek podkreślił, że badania naukowe i ich wykorzystanie w praktyce są podstawą atrakcyjności i konkurencyjności każdego kraju. Są więc one nieodłącznym i trwałym elementem Strategii Lizbońskiej. Prof. Buzek zwrócił uwagę, że nowe kraje członkowskie EU posiadają duży i jeszcze niewykorzystany potencjał badawczy. Integracja ośrodków badawczych z tych krajów jest ważnym celem, który może zostać osiągnięty poprzez promowanie małych ośrodków naukowych pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej, podejmowanie wspólnych projektów międzynarodowych, uproszczenie procedur i przejrzyste reguły finansowania inwestycji w strukturę badawczą dla nowych członków.


1. marca 2005

Odnawialne źródła energii

We wtorek, 1 marca, prof. Jerzy Buzek wygłosił wykład podczas seminarium na temat roli odnawialnych źródeł energii w 7 Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu Pan Premier podkreślił znaczenie odnawialnych źródeł energii dla przyszłości Europy, ale równocześnie przypomniał o korzyściach jakie przyniosłoby oparcie rozwoju technologii w obszarze sektora energetycznego na wspólnym wykorzystaniu źródeł odnawialnych i kopalnych. Ponadto, 7 Program Ramowy powinien wzmocnić i usprawnić proces transferu technologii do gospodarki, uprościć procedury oraz zadbać o należyty rozwój edukacji na szczeblu europejskim.


24. lutego 2005

Pateny na oprogramowanie komputerowe

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski przyjął poprawkę zgłoszoną przez posła PO Jerzego Buzka do Programu Działań Komisji Europejskiej na 2005r. Dotyczyła ona dyrektywy patentowej związanej z oprogramowaniem komputerowym.
W swojej poprawce poseł Jerzy Buzek zaproponował odwołanie się Parlamentu Europejskiego do ostatnich decyzji komisji prawnej PE oraz Konferencji Przewodniczących frakcji politycznych, w których zarekomendowano powrót do pierwszego czytania tej dyrektywy, czyli de facto rozpoczęcia wielkiej debaty na jej temat niemal od początku.
Poprawka posła Jerzego Buzka została przyjęta niemal jednomyślnie.
"Przyjęcie tej poprawki oznacza zalecenie, dla Komisji Europejskiej ze strony całego Parlamentu Europejskiego, głębokiej rewizji dotychczasowej propozycji dyrektywy idącej w kierunku zagwarantowania, ze zwykłe oprogramowanie komputerowe nie może być przedmiotem patentu" - skomentował poseł Jerzy Buzek po glosowaniu.


28. stycznia 2005

Jerzy Buzek w Stanach Zjednoczonych

Jerzy Buzek wziął udział w ćwiczeniach strategicznych związanych z
bioterroryzmem pod kryptonimem Atlantic Storm. W ćwiczeniach wzięła udział
Madeleine Albright, była sekretarz stanu USA. Podczas swego pobytu w Ameryce
Pan Premier odbył rozmowę z profesorem Zbigniewem Brzezińskim, byłym doradcą
prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego oraz, na zaproszenie Konsula RP
Franciszka Adamczyka, spotkał się z chicagowską Polonią.


19. stycznia 2005

REACH

19 stycznia aż trzy komisje Parlamentarne (Przemysłu, Środowiska i Rynku Wewnętrznego) debatowały podczas wspólnego posiedzenia na temat nowych przepisów o chemikaliach REACH. W dyskusji wziął udział prof. Jerzy Buzek, który podkreślił konieczność połączenia nowych rozporządzeń z celami Strategii Lizbońskiej, tak aby mogły one służyć podniesieniu konkurencyjności gospodarki europejskiej. Jego opinię gorąco poparł Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Gunter Verheugen podkreślając, iż ma nadzieję, że REACH, tak jak Airbus, stanie się symbolem nowoczesnej i zjednoczonej Europy.


11. stycznia 2005

Spotkanie z Helmutem Kohlem

Poseł Jerzy Buzek wziął udział w spotkaniu z byłym Kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem w Parlamencie Europejskim W czasie spotkania Jerzy Buzek postawił kilka pytań: o ocenę obecnej sytuacji w Rosji i kierunek zmian w tym kraju, o relacje UE - Rosja, a szczególnie Niemcy-Rosja oraz jak były Kanclerz Niemiec widzi przyszłość wolnej, demokratycznej Ukrainy i jej wpływ na ewentualne demokratyczne przemiany w Rosji?
Kanclerz Kohl nie widzi szczególnie negatywnych przejawów rządów Prezydenta Putina. Z nadzieją mówił też o przyszłej współpracy Unia - Rosja. Zwycięstwo demokracji na Ukrainie powitał z radością i jest przekonany, że pozytywne wpłynie to na sytuację w Rosji.


28. grudnia 2004

Jerzy Buzek obserwatorem PE na Ukrainie

Zdaniem Jerzego Buzka, który był obserwatorem wyborów na Ukrainie, nowy prezydent tego kraju Wiktor Juszczenko, aby zmienić Ukrainę, musi przede wszystkim dopełnić zobowiązania podjętego podczas kampanii wyborczej i przejść z systemu oligarchicznego na normalny system gospodarki wolnorynkowej.

"Będzie miał bardzo trudne zadanie. Nie należy zapominać, że wschód Ukrainy głosował zupełnie inaczej niż zachód, a różnica jest ogromna - 90 proc. na zachodzie za Juszczenką, 90 proc. na wschodzie za Janukowyczem. To wielki problem Juszczenki" - powiedział Jerzy Buzek w poniedziałek w radiu Zet.


4. grudnia 2004

Młodzież w Parlamencie Europejskim

W dniach 30.11-04.12.2004 odbył się pierwszy wyjazd studyjny grupy młodzieży
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Organizatorem wyjazdu było biuro Posła
do Parlamentu Europejskiego prof. J. Buzka. W wyjeździe brało udział 41 osób, w skład grupy wchodziła młodzież gimnazjalna, licealna, jak również przedstawiciele mediów lokalnych. Pan Premier osobiście oprowadzał młodzież po Parlamencie Europejskim
oraz informował uczestników wyjazdu na temat bieżących prac Parlamentu Europejskiego. Młodzież odwiedziła ponadto Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli gdzie wysłuchała prelekcji dyrektora Biura Pana Pawła Klimka na temat promocji woj. Śląskiego
za granicą.


1. grudnia 2004

Debata oraz spotkanie z młodzieżą

W Brukseli podczas obrad częściowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, odbywała się debata na temat sytuacji na Ukrainie. W swoim wystąpieniu prof.J. Buzek zaapelował do społeczności międzynarodowej o jeszcze większe zaangażowanie w sprawy Ukrainy oraz o wzięcie czynnego udziału w procesach politycznych dokonujących się u naszego wschodniego sąsiada.


24. listopada 2004

O demokrację na Ukrainie

W czasie środowej sesji komisji ds. zagranicznych Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział, że Unia zabiega o demokrację w odległych krajach, takich jak Irak czy Kuba, w związku z tym musi też zabiegać o demokrację u największego sąsiada UE, jakim jest Ukraina. Zaapelował również do wysokiego przedstawiciela UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Javiera Solany o natychmiastowe wysłanie do Kijowa specjalnej misji Unii Europejskiej na najwyższym szczeblu. Choć Solana nie poparł podczas debaty pomysłu, by osobiście pojechać do Kijowa, to po debacie potwierdził w rozmowie z prof. Buzkiem, że na Ukrainę powinna się udać delegacja UE. - To powinno być około 15-20 osób, wśród których znajdą się wiceministrowie państw UE, eurodeputowani, przedstawiciele Komisji Europejskiej i prezydencji - powiedział Jerzy Buzek.