10. listopada 2014

Wysłuchanie w Parlamencie gromadzi społeczność CCS

Platforma Zero Emisji (ZEP) zorganizowała 10 października swoje doroczne Walne Zgromadzenie w formie wysłuchania w Parlamencie Europejskim. Celem wydarzenia była wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie zastosowania technologii wychwytywania i przechowywania CO2 (CCS), której od lat wielkim orędownikiem jest były przewodniczący PE Jerzy Buzek.


3. listopada 2014

Jerzy Buzek Honorowym Obywatelem Miasta Opola

Uroczystość wręczenia tytułów – Honorowy Obywatel Miasta Opola, dwóm byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego – Premierowi Jerzemu Buzkowi i Hansowi-Gertowi Pötteringowi, poprzedziła cykliczna konferencja „Colloquium Opole”. Wykłady inauguracyjne w sesji pod tytułem „10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse”
wygłosili obaj Honorowi Obywatele Miasta Opola.


27. października 2014

J. Buzek o polityce energetycznej UE podczas międzynarodowej konferencji giełd energii

W dniach 26–28 października 2014 r. w Krakowie – po raz pierwszy w Polsce – odbyła się konferencja Stowarzyszenia Giełd Energii APEx 2014. Podczas dorocznych konferencji APEx przedstawiciele giełd z całego świata wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania rynków energii.


26. października 2014

Na szczycie klimatycznym osiągnęliśmy to, co zakładaliśmy

Na szczycie klimatycznym w Brukseli Polska osiągnęła to, co zakładano, ale sprawa polityki klimatycznej Unii Europejskiej wróci za rok, po szczycie światowym w Paryżu – uważa Jerzy Buzek.
Podczas szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 23-24 października 2014 r. w Brukseli dyskutowano o nowych celach klimatycznych. Uzgodniono, że UE ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r. względem roku 1990. Mniej zamożne państwa członkowskie UE (z PKB poniżej 60 proc. średniej unijnej) - wśród nich Polska - będą mogły przekazywać darmowe pozwolenia na emisję CO2 elektrowniom do 2030 r.


22. października 2014

Skład nowej Komisji Europejskiej zatwierdzony przez Parlament

Parlament Europejski zatwierdził dziś w głosowaniu skład nowej Komisji Europejskiej. Posłowie zaakceptowali nowe kolegium 27 Komisarzy na czele z byłym premierem Luksemburga Jean-Claude Junckerem.


21. października 2014

Interwencja J. Buzka w sprawie budżetu ogólnego UE na rok 2015

- Grozi nam stagnacja, jeśli nie napędzimy gospodarki, zwłaszcza przez małe i średnie, innowacyjne przedsiębiorstwa, przez reindustrializację, prowadzenie nowoczesnego przemysłu, także przez bezpieczną i możliwie tanią energię - mówił Jerzy Buzek podczas debaty nad budżetem ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, która odbyła się 21 października 2014 r. w Strasburgu.


17. października 2014

O Ukrainie z Arcybiskupem Yevstratiy

W dniach 15-17 października gościem specjalnym Grupy EPL w Brukseli był Arcybiskup Yevstratiy Zorya, przedstawiciel Świątobliwego Synodu Patriarchatu Kijowskiego do Unii Europejskiej. Z Jego Świętobliwością, na temat napiętej sytuacji na Ukrainie oraz sterowanym z Kremla działaniom Patriarchatu Moskwy, długo rozmawiał również premier Jerzy Buzek.


14. października 2014

Dostrzec ludzką twarz pakietu klimatycznego

- Chciałbym nadać bardziej ludzką twarz pakietowi klimatycznemu - stwierdził Jerzy Buzek podczas XI Kongresu Nowego Przemysłu, który odbył się w dniach 13-14 października 2014 r. w Warszawie. Jego zdaniem, w dyskusjach dotyczących ochrony środowiska nie można się skupiać jedynie na stronie kosztowej i czysto ekonomicznej opłacalności danego przedsięwzięcia.


26. września 2014

Badania i innowacje przydatne dla obywateli

- Strategia, instrumenty, decydenci, fundusze - wszystkie te elementy są kluczowe dla badań naukowych i innowacji oraz powinny ze sobą ściśle współpracować - powiedział Jerzy Buzek o Europejskim Szczycie dotyczącym Badań i Energii (EISRI) w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Szczyt, zorganizowany przez Atomium Culture, Komisję Europejska i Włoską Prezydencję Rady Ministrów UE, podsumował relację między nauką, mediami i demokracją. Jerzy Buzek dołączył do czołowych przywódców politycznych oraz kluczowych przedstawicieli mediów, firm i instytucji badawczych w celu omówienia roli wiedzy w erze cyfrowej oraz podejścia do nauki skierowanego na obywatela.


25. września 2014

Parlament broni pieniędzy dla małych i średnich firm

- Cięcia w unijnym budżecie, zaproponowane przez Radę UE, uderzą w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tak kluczowe obszary jak konkurencyjność unijnego przemysłu, badania i innowacje oraz bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj komisja ITRE przyjęła jego opinię do raportu na temat budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2015.