26. września 2014

Badania i innowacje przydatne dla obywateli

- Strategia, instrumenty, decydenci, fundusze - wszystkie te elementy są kluczowe dla badań naukowych i innowacji oraz powinny ze sobą ściśle współpracować - powiedział Jerzy Buzek o Europejskim Szczycie dotyczącym Badań i Energii (EISRI) w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Szczyt, zorganizowany przez Atomium Culture, Komisję Europejska i Włoską Prezydencję Rady Ministrów UE, podsumował relację między nauką, mediami i demokracją. Jerzy Buzek dołączył do czołowych przywódców politycznych oraz kluczowych przedstawicieli mediów, firm i instytucji badawczych w celu omówienia roli wiedzy w erze cyfrowej oraz podejścia do nauki skierowanego na obywatela.


25. września 2014

Parlament broni pieniędzy dla małych i średnich firm

- Cięcia w unijnym budżecie, zaproponowane przez Radę UE, uderzą w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tak kluczowe obszary jak konkurencyjność unijnego przemysłu, badania i innowacje oraz bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj komisja ITRE przyjęła jego opinię do raportu na temat budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2015.


24. września 2014

Stoimy przed szansą na niezależność energetyczną

- Stoimy przed ogromną szansą, by zbudować niezależność energetyczną i stopniowo uniezależnić się od Rosji. Szczyt w Kijowie to ważny krok w kierunku Europy, w której energia już nigdy nie będzie wykorzystywana jako broń. Jego ustalenia potwierdziły, że to, co może być bardzo korzystne dla państw sąsiedzkich Unii Europejskiej, może jednocześnie dobrze zabezpieczać interesy jej państw członkowskich - powiedział Jerzy Buzek komentując szczyt Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej. Wzięli w nim udział m.in. premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk i komisarz UE ds. energii Guenther Oettinger.


22. września 2014

MŚP krwioobiegiem europejskiej gospodarki

- Nauka, biznes i samorząd to złoty trójkąt rozwoju Unii Europejskiej, gdyż 70% PKB w Unii pochodzi właśnie z małych i średnich firm, w których zatrudnienie znajduje 100 mln osób - tymi słowami Jerzy Buzek rozpoczął IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.


19. września 2014

Polska Wschodnia to szansa dla Polski i Europy

„Polska Wschodnia nie jest już dla Polski problemem, to już jest szansa, dzięki temu, iż tutaj wytwarzają się zupełnie nowe warunki rozwoju” - mówił Jerzy Buzek podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.
Dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących poświęconych najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom zgromadził w tym roku ponad tysiąc gości z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Mołdawii i innych krajów Europy na czele z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.


7. lipca 2014

Jerzy Buzek szefem komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE)

- Energetyka, cyfryzacja, modernizacja przemysłu oraz badania i innowacje, to cztery obszary polityki UE wchodzące w zakres prac komisji przemysłu, badań naukowych i energii. Ale to również cztery kluczowe obszary dla silnej i konkurencyjnej globalnie unijnej gospodarki, a więc miejsc pracy i dobrobytu naszych obywateli - powiedział Jerzy Buzek tuż po wyborze na przewodniczącego komisji przemysłu, badań naukowych i energii Parlamentu Europejskiego. Jerzy Buzek został wybrany przez aklamację.
- Te cztery obszary są ze sobą ściśle połączone. Kluczowym pozostaje oczywiście bezpieczeństwo energetyczne i budowa wspólnego rynku energii. Drugi obszar, który może dać nam setki tysięcy nowych miejsc pracy, również w Polsce, to cyfryzacja i przemysł teleinformatyczny. Dzięki taniej energii i sprawnemu przesyłowi danych będziemy mogli rozwijać nowoczesny przemysł – mądra i przyjazna środowisku reindustrializacja to trzeci priorytet. To wszystko nie będzie oczywiście możliwe bez innowacji. Dlatego badania i nowe technologie to nasz czwarty cel – dodał Jerzy Buzek.


26. maja 2014

Do PE z największym zaufaniem wyborców

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział:


16. kwietnia 2014

Czas podsumowań - ostatnia sesja plenarna w kadencji 2009-2014

Obradami sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski zakończył swą siódmą kadencję, przypadającą na lata 2009-2014. Z tej okazji Jerzy Buzek wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej pięcioletnią działalność europosłów, zorganizowanej przez delegację PO-PSL.


12. kwietnia 2014

Silna Polska w bezpiecznej Europie

Wybory europejskie zbliżają się wielkimi krokami. Kandydaci z pierwszych miejsc list Platformy Obywatelskiej przedstawili dziś główne założenia programowe kampanii i zaproponowali postulaty, które nowo wybrani posłowie realizować będą na forum Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019.


11. kwietnia 2014

Bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo całej Europy

W kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie, Kijowskie Forum Bezpieczeństwa, organizowane przez Fundację „Open Ukraine” premiera Arsenija Jaceniuka, zgromadziło wielu europejskich polityków.
Wśród mówców znalazł się również Jerzy Buzek, który wziął udział w sesji dotyczącej sytuacji Ukrainy na arenie międzynarodowej. W swoim wystąpieniu ocenił, że wzmagający się konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą może okazać się niebezpieczny nie tylko dla Polski, ale i całej UE. Dlatego też zaapelował o wsparcie dla Ukraińców poprzez konkretne działania, korzystne dla obu stron.