Jerzy Buzek – jako przewodniczący Kapituły Rankingu samorządów z „Rzeczpospolitą” miał zaszczyt uczestniczyć w XVII Gali, na której prezentowano wyniki rankingu.Wręczanie nagród poprzedziła sesja okolicznościowa: Samorządna Rzeczpospolita po 40 latach. Wspominano kulisy tworzenia swoistego fundamentu polskiej samorządności tj. programu Samorządna Rzeczpospolita uchwalonego na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność”.

To było niesamowite przeżycie: 10 milionów członków i takie poczucie wspólnoty. Prowadząc Zjazd nie wyobrażałem sobie, że po 16 latach będę wprowadzał Uchwałę Programową Zjazdu jako premier polskiego rządu. Uchwała Samorządna Rzeczpospolita to był wielki kapitał wniesiony na tym zjeździe w budowę odważnej wizji państwa, która opierała się na praworządności i samorządności – wspominał były premier, który był przewodniczącym drugiej tury Zjazdu.  

Następnie, zacytował fragmenty uchwały: „Historia nauczyła nas, że nie ma chleba bez wolności. Państwo na służyć człowiekowi, a nie panować nad nim. Organizacja państwa ma służyć społeczeństwu i nie może być utożsamiana z jedną partią polityczną.”

Niesamowite stwierdzenia, 40 lat temu – podsumował Jerzy Buzek.

Zwycięzcami tegorocznej edycji naszego Rankingu Samorządów zostały: Gliwice, Morawica i Wielka Wieś.

Więcej informacji na temat wyników rankingu można znaleźć tutaj

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.