Premier Buzek uczestniczył w pożegnaniu Pana Prezydenta Adamowicza zorganizowanym przez przedstawicieli środowiska samorządowego w symbolicznym miejscu: Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. We wspomnieniach zaproszonych gości zmarły Pan Prezydent jawi się jako wybitny samorządowiec, który miał osobisty udział w tworzeniu struktur pomorskiego samorządu. Na początku wcielania w życie reform rządu Jerzego Buzka Pan Adamowicz osobiście odwiedzał gminy Pomorza tłumacząc istotę tworzonego organizmu samorządowego kraju. Wskazywano, że Gdańsk, który pozostawia Pan Prezydent jest miastem wolności zbudowanym na fundamentalnych europejskich wartościach: poszanowaniu różnorodności, solidarności i otwartości na innych.

              Pani Komisarz Gdańska Aleksandra Dulkiewicz odczytała ostatni list Pana Prezydenta Adamowicza, w którym zapraszał na obchody rocznicy wyborów czerwcowych z 1989. Jak podkreślała Pani Komisarz, list jest testamentem politycznym zmarłego Prezydenta, gdyż pokazuje świat bliskich mu wartości. Tragicznie zmarły prezydent zasadnicze znaczenie przywiązywał do obrony konstytucji i niezależności władzy sądowniczej.

              Szczególnym silnym przekazem wybrzmiewającym wśród samorządowców było przeświadczenie, że to nie kordony policji i mury ochronią Polskę od powtórzenia takiej tragedii, ale poszanowanie ładu społecznego i wzajemny szacunek w debacie publicznej.

               O 17.00 z budynku Europejskiego Centrum Solidarności wyruszył kondukt z ciałem prezydenta ulicami Gdańska do Bazyliki Mariackiej. Wraz z tłumami Gdańszczan Pan premier oddał ostatni hołd bestialsko zamordowanemu prezydentowi.

              Następnego dnia Jerzy Buzek wziął udział w uroczystej sesji Sejmiku Pomorskiego upamiętniającej zmarłego prezydenta Adamowicza a następnie w uroczystościach pogrzebowych w Bazylice Mariackiej.