Prof.   Buzek odwiedził Muzeum Śląskie, które obchodzi swe 90-te urodziny. Jedną z atrakcji Muzeum był fotoplastykon, zaglądając przez jego wizjery, goście mogli zobaczyć zapis transformacji terenu kopalni w siedzibę muzeum. Dzięki uprzejmości oprowadzających, prof. Buzek podziwiał również Iluminację świetlną „Magiczna kopalnia” na budynkach na terenie północnym muzeum.

               Z kolei Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach postawiło na ekspozycję maszyn znajdujących się w zbiorach Muzeum oraz wystawę „90. rocznica wizyty Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Świętochłowicach”. Prof. Buzek z ogromnym zaciekawieniem wysłuchał opowieści Dyrektor Muzeum Haliny Biedy.

               Idea Europejskiej Nocy Muzeów zagościła w Polsce wraz z wstąpieniem Polski do UE. Śląskie muzea co roku kuszą coraz to bogatszą ofertą. W tym roku po raz pierwszy w jego ponad stuletniej historii, dla zwiedzających zostanie otwarty dawny Szyb Poniatowski kopalni Wieczorek w Nikiszowcu. Miasto Katowice ma plan, aby obiekty po szybie zrewitalizować i stworzyć tu nikiszowiecką strefę kultury.