W PE trwają przesłuchania kandydatów na komisarzy. Dziś Komisja ITRE zdawała pytania Kadri Simson kandydatce na Komisarza ds. Energii z Estonii. Prof. Jerzy Buzek rozpoczął rundę pytań od kwestii najbardziej istotnych dla Polski.

- Jakie działania podejmie Pani, szczególnie w kontekście państw członkowskich zależnych od węgla i zgodnie z zasadą neutralności techn, aby ułatwić inwestycje w niskoemisyjną infrastrukturę energetyczną i grzewczą ze źródeł prywatnych i unijnych? - ptał były premier.

W odpowiedzi padły ważne deklaracje. Pani Simson zapewniała, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji uzupełni, a nie zastąpi, już istniejące źródła finansowania z UE transformacji energetycznej.

Jerzy Buzek  pytał również o sposób wykorzystania potencjału gazu w naszej transformacji energetycznej? Kandydatka podkreślała, że ”w tym procesie gaz będzie bardzo ważny - zwłaszcza w ciepłownictwie.”

Wiele paneli i debat w trakcie EFNI 2019 zostało poświęconych tematyce klimatycznej i ekologicznej. Nie mogło jej więc zabraknąć w Deklaracji Sopockiej, podsumowującej 3 -dniowe rozmowy i odczytanej w trakcie ceremonii zamknięcia EFNI 2019.

-Nie mamy już czasu do stracenia, żeby skutecznie chronić Ziemię – jej zasoby, klimat i środowisko. Musimy intensywnie pracować nad osiągnięciem neutralności klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego najpóźniej do połowy XXI wieku. Jednak zadanie wykorzystania energii odnawialnej i przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym powinno być inwestycją w globalną konkurencyjność, a nie ciężarem. Dlatego musimy zapewnić sprawiedliwą transformację oraz powstrzymać eksport zanieczyszczeń i produkcji na inne kontynenty.” – odczytywał 3 punkt Deklaracji Prof. Buzek.

Były premier w tym miejscu podreślił pojawienie się ‘nowych obywateli EFNI' w tegorocznej edycji  Forum i zaprosił na scenę Pana Michała Kiwerskiego – reprezentanta Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.  Młody aktywista zaprezentował postulaty Strajku. Tym - jakże silnym głosem młodego pokolenia walczącego o swą przyszłość zakończono 9 -tą edycję EFNI.

 

Prof. Buzek miał przyjemność moderowania sesji plenarnej: „Europa po wyborach. Wiele prędkości i różne kierunki?”. Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją SWPS Prof. Radosław Markowski przedstawił Analizę Wyborów do Parlamentu Europejskiego jako słowo wprowadzenia do późniejszej debaty.

Znamienici goście: Mikulasz Dzurinda - były premier Słowacji, Petro Poroszenko - były prezydent Ukrainy, Konrad Szymański - sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Loyze Peterle - były premier Słowenii rozmawiali na temat polityki rozszerzenia UE, korzyści płynących z członkostwa strefy Euro i idei integracji europejskiej w kontekście dzisiejszych wyzwań przed którymi, stoi Unia Europejska. W trakcie dyskusji padło wymowne pytanie: Za co Europejczycy byliby gotowi umierać na wypadek konfliktu zbrojnego?  

Prof. Buzek przekonywał, że Unia to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim system wartości, na którym wyrosła kultura Europejska.

Dzień panelu zbiegł się z wyjątkową uroczystością Prezydenta Poroszenki - który obchodził swe urodziny i został obdarowany tortem.

 

 

Jako członek Rady Programowej Europejskiego Forum Nowych Idei, były premier będzie po raz 9-ty uczestniczył w spotkaniach, panelach i wydarzeniach organizowanych w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w dniach 25 - 27 września w Sopocie.  W tej wypracowanej formule przedstawiciele biznesu, politycy, naukowcy i ludzie kultury będą przez następne dwa dni usiłowali znaleźć odpowiedz na pytanie: #CoBędzieJutro? Jaka demokracja, jaki rynek, jaka Europa?

W trakcie Ceremonii Otwarcia EFNI 2019 zarówno Jerzy Buzek jak i  wszyscy inni prelegenci: prezes Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, i jej wiceprezes Henryka Bochniarz oraz prezes firmy Orange Polska Jean-Francois Fallacher, podkreślali, że jesteśmy świadkami nieuchronnej zmiany: znany porządek wyznaczony przez silne więzi transatlantyckie, wielostronne umowy handlowe, demokrację odchodzi w niepamięć, a wyłania się świat zdominowany przez brexit, odradzające się nacjonalizmy, protekcjonizm i ogromny skok technologiczny.   

- W tym kontekście, chcę przytoczyć słowa Alberta Einsteina o tym, że “świat, jaki stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia. Nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia”. Dyskutując o Nowych Ideach, o zachodzących zmianach, bądźmy gotowi na zmianę w naszym myśleniu - mówił w swym przemówieniu były premier na Ceremonii Otwarcia EFNI 2019.   W dobie silnej polaryzacji społecznej i mediów tożsamościowych  tracimy otwartość na dostrzeżenie innego punktu widzenia. Tylko dzięki zachowaniu naszej gotowości do zmiany myślenia poradzimy sobie z mnogością wyzwań przed jakimi stoi Europa, rynek i demokracja.

W dniu jutrzejszym prof. Buzek podejmie próbę odpowiedzi na pytanie: jaka Europa? - moderując sesję plenarną zatytułowaną: „Europa po wyborach: wiele prędkości i różne kierunki?”