– W 2020 r. Polska zarobiła na ETS ponad 12 mld zł - to ok. 3 proc. całego budżetu naszego państwa. A w 2021 r., również ze względu na rosnące ceny uprawnień, była to kwota blisko dwa razy wyższa! W ciągu ostatnich 6 lat Polski budżet został zasilony sumą, z której można było wybudować 2-3 duże farmy wiatrowe na Bałtyku, z których produkcja prądu nie byłaby przecież obciążona żadnymi opłatami za emisję CO2 – mówi Jerzy Buzek w rozmowie z redakcją serwisu wnp.pl. Zapraszamy do lektury całej rozmowy.

- To 5 minut dla naszych regionów węglowych, wykorzystajmy je! – powiedział Jerzy Buzek na wyjazdowym posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji w Jastrzębiu Zdroju. Debata toczyła się wokół pytania, jak najefektywniej wykorzystać pieniądze z zainicjowanego przez byłego premiera unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, aby proces odchodzenia od węgla był jak najmniej bolesny dla mieszkańców regionów górniczych.  Jerzy Buzek podkreślał, że fundusz „powstał z myślą o takich miejscach jak Jastrzębie Zdrój”. Mówił również, że to mieszkańcy mają zdecydować na co przeznaczyć te środki.

- Projekty, które w ramach niego będą zgłaszane nie powinny być narzucone centralnie, lecz wypracowane w regionach. To od nas zależy, czy będą miały odpowiednią synergię. Dlatego to jest tak ważne, że spotykamy się nie w stolicy, a właśnie w Jastrzębiu-Zdroju. FST został zaprojektowany na cztery kadencje, czy też okresy trwania wieloletniego funduszu UE, czyli na 28 lat. Chodzi o to, żeby w tym pierwszym podejściu, w najbliższych 7 latach, sprawdzić się. To od nas zależy, czy ten fundusz się sprawdzi - podkreślił Jerzy Buzek (EPL). - To 5 minut dla naszych regionów węglowych, wykorzystajmy je! - dodał były premier.

Jerzy Buzek – jako przewodniczący Kapituły Rankingu samorządów z „Rzeczpospolitą” miał zaszczyt uczestniczyć w XVII Gali, na której prezentowano wyniki rankingu.Wręczanie nagród poprzedziła sesja okolicznościowa: Samorządna Rzeczpospolita po 40 latach. Wspominano kulisy tworzenia swoistego fundamentu polskiej samorządności tj. programu Samorządna Rzeczpospolita uchwalonego na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność”.

To było niesamowite przeżycie: 10 milionów członków i takie poczucie wspólnoty. Prowadząc Zjazd nie wyobrażałem sobie, że po 16 latach będę wprowadzał Uchwałę Programową Zjazdu jako premier polskiego rządu. Uchwała Samorządna Rzeczpospolita to był wielki kapitał wniesiony na tym zjeździe w budowę odważnej wizji państwa, która opierała się na praworządności i samorządności – wspominał były premier, który był przewodniczącym drugiej tury Zjazdu.  

Następnie, zacytował fragmenty uchwały: „Historia nauczyła nas, że nie ma chleba bez wolności. Państwo na służyć człowiekowi, a nie panować nad nim. Organizacja państwa ma służyć społeczeństwu i nie może być utożsamiana z jedną partią polityczną.”

Niesamowite stwierdzenia, 40 lat temu – podsumował Jerzy Buzek.

Zwycięzcami tegorocznej edycji naszego Rankingu Samorządów zostały: Gliwice, Morawica i Wielka Wieś.

Więcej informacji na temat wyników rankingu można znaleźć tutaj

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Dziś - przy szalejących cenach gazu, niedoborach w europejskich magazynach i zbliżającej się zimie - Gazprom wywiera presję na Wspólnotę ograniczając podaż gazu do Europy. Chce w ten sposób ominąć europejskie prawo i uzyskać szybką certyfikację spornego NS2. O tym, co powinna zrobić Komisja w tej sytuacji i jakie narzędzia ma UE do obrony przed manipulacjami gazowego potentata rozmawiał Jerzy Buzek z red. Wojciechem Jakóbikiem. Cała rozmowa dostępna na stronach serwisu Biznes Alert. Zapraszamy do lektury.

Grafika: Biznes Alert