W dniu dzisiejszym ogłoszono listę najlepszych miast i gmin w XIV Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”. Jako przewodniczący kapituły, Jerzy Buzek miał zaszczyt uczestniczyć w obradach jak i w dzisiejszej gali wręczenia nagród. W swym wystąpieniu były premier nawiązał do wyjątkowych wyzwań dla samorządów w tym roku:

– W tym szczególnym roku,  w czasie pełnego lokdownu znowu przekonaliśmy się, że to władze samorządowe najszybciej i najskuteczniej reagują na potrzeby mieszkańców. W tym roku doszły jeszcze zabiegi o prawidłową edukację, dofinansowanie szkół, mimo, że środki do dyspozycji władz samorządowych były uboższe niż w zeszłym roku. Plus opieka zdrowotna, czyli dofinansowanie tego wszystkiego, co w czasach pandemii jest najbardziej istotne – podkreślał europoseł. 

Laureatów wybrano w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie, gminy wiejskie. W tegorocznej edycji zwycięzcami zostały: Gliwice, Morawica oraz Kleszczów, odpowiednio w swoich kategoriach.

W trakcie ceremonii Jerzy Buzek otrzymał Nagrodę „Fundament Rzeczpospolitej” im. Michała Kuleszy za swój wkład w rozwój samorządności w Polsce.

Ruszyło Europejskie Forum Nowych Idei 9.5 - tym razem w wyjątkowej formule online, ze studia w Warszawie.  Jerzy Buzek prowadził sesję planarną: Świat, Europa, Polska po pandemii. Do dyskusji zaprosił Henrykę Bochniarz, Andę Rottenberg, prof. Rafała Markowskiego i Rafała Modrzejewskiego, prezesa ICEYE.

Uczestnicy rozmawiali o konsekwencjach pandemii i lockdownu. Jako że, wirus zburzył fundamenty świata, jaki znaliśmy, paneliści poszukiwali nowych idei: nowego podejścia do globalizacji, do gospodarki, do pytań o dylemat wolność czy bezpieczeństwo, o rolę państwa w gospodarce i życiu społecznym, do kształtu współczesnych relacji społecznych szerzej – od dystansu społecznego, przez system kształcenia, miejsce pracy w życiu człowieka, po kulturę i kształt nowej cywilizacji, która bezwzględnie i koniecznie musi powstrzymać zagrożenie, jakie dla środowiska naturalnego niesie działalność człowieka. Rozmowa dotyczyła również rozwoju technologii, który powinien mieć celowy, a nie losowy charakter.

 

Europosłowie przyjęli w środę wieczorem sprawozdanie ustanawiające FST, który przeznaczony będzie na wsparcie regionów uzależnionych od węgla w przejściu do, neutralnej klimatycznie, tzw. „zielonej gospodarki”. Co najważniejsze dla naszego kraju, poparto postulat, by można było z niego finansować inwestycje gazowe. Gaz ma być „paliwem przejściowym” w polskiej transformacji energetycznej.

Parlament nalega na znaczne zwiększenie środków na Fundusz z budżetu UE na lata 2021-2027 - 25 mld euro w cenach z 2018 r. (Komisja zaproponowała 11 mld euro, a Rada Europejska zmniejszyła środki do 7,5 mld euro).

„Po blisko dwóch latach od zgłoszenia pomysłu powołania takiego Funduszu w Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE), wchodzimy w decydującą fazę prac - przed nami niełatwe zapewne negocjacje z Prezydencją Niemiecką. Cieszę się, że w stanowisku Parlamentu Europejskiego udało się nam zapisać to, co - niestety - nie udało się polskiemu rządowi w Radzie: dopuszczenie finansowania inwestycji gazowych. W regionach takich, jak Śląsk i Zagłębie to kluczowe nie tylko dla szybszego odchodzenia od węgla w ogrzewaniu domów i mieszkań, ale również - w walce ze smogiem czy zjawiskiem ubóstwa energetycznego” - podkreślił Jerzy Buzek, który - jako sprawozdawca Funduszu w komisji ITRE - będzie jedynym polskim europosłem, który weźmie udział w negocjacjach z Radą i Komisją.

Rozpoczyna się czas intensywnych prac w tzw. trilogu (PE, Rada, Komisja), w których ustalony zostanie ostateczny kształt Funduszu. Ma on wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.