Jerzy Buzek został zaproszony do udziału w panelu głownym: „Zapewnienie Sprawiedliwej i Włączającej Transformacji dla wszystkich” organizowanym w ramach 11-tego Obywatelskiego Forum Energetycznego w Dublinie w 12 września 2019.

- W Europie obserwujemy dziś dwa silne ruchy obywatelskie - „Żółte kamizelki” i strajki ekologiczne, których twarzą jest młoda Szwedka, Greta Thunberg. Ruch kamizelek skupia zaniepokojonych rosnącymi cenami energii. Greta i wspierający ją młodzi, apelując „Nie zabierajcie nam przyszłości!”, zwracają uwagę na degradację środowiska naturalnego. Z pozoru dwa różne problemy, ale mianownik mają wspólny, a nazywa się on „transformacja energetyczna” - stwierdził prof. Buzek nawiązując do głównego tematu debaty.

W dalszej części swej wypowiedzi były premier mówił o wyzwaniach, z którymi musi się zmierzyć Śląsk- w ramach transformacji energicznej.

- Jaki z tego wniosek? Taki, że przechodząc na nowoczesną i przyjazną dla środowiska energetykę, musimy wziąć pod uwagę wszystkie te głosy. Od lat zdaję Wam tu relację z moich działań w Brukseli na rzecz konkretnych środków na wsparcie mieszkańców regionów żyjących dotąd z węgla. Dzięki moim staraniom, w latach 2021-2027 powinno do nich popłynąć co najmniej 20 miliardów złotych. Potwierdziła to nowa przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen - to ogromnie ważna deklaracja! Ale od samego początku powtarzam też: transformacja energetyczna uda się tylko jeśli wszyscy obywatele - więc także, a może przede wszystkim, górnicy i ich rodziny - będą mieć poczucie, że robimy to dla nich i z nimi, a nie - przeciwko nim; że działamy wielotorowo - rozwiązujemy problem trującego nas smogu, ale tworzymy też nowe miejsca pracy, rewitalizujemy miasta i inwestujemy w innowacje społeczne. Będę tego dalej bardzo pilnował - zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w dialogu z Komisją Europejską czy przedstawicielami państw członkowskich!

 

       Wystąpienie Prof. Jerzego Buzka otworzyło obrady okrągłego stołu w sprawie Regionów Górniczych w Transformacji. Główny Instytut Górnictwa gościł przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, samorządu wojewódzkiego, biznesu, naukowców i europarlamentarzystów.

       Były premier przypomniał, że dotychczas dzięki jego konsekwentnym staraniom uruchomiono finansowanie Platformy Wsparcia Regionów Górniczych UE, którą powołał wraz z wiceprzewodniczącym KE, Marošem Šefčovičem w 2017r. Celem Platformy jest stworzenie projektów rewitalizacji regionów górniczych, takich jak Śląsk i Zagłębie poprzez modernizację sektora energetycznego, rozwój nowoczesnych miejskich sieci ciepłowniczych, walkę ze smogiem i ubóstwem energetycznym, jak też rewitalizację zdewastowanych miast górniczych, szkolenia, przygotowywanie gruntu pod nowe inwestycje na terenach pokopalnianych, tworzenie nowych miejsc pracy.We wtorek komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) PE poparła poprawkę byłego premiera w sprawie zapewnienia w budżecie UE na 2020 r. kolejnych 20 milionów euro na ten cel.

       Teraz kolejnym krokiem jest utworzenie stałej pozycji w budżecie UE tj. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.  Były premier podkreślał, że teraz trzeba przekonać państwa członkowskie UE, że solidny fundusz na restrukturyzację terenów górniczych jest potrzebny.

- Nam potrzebne są wielkie pieniądze na wielkie projekty, Chodzi o to, aby państwa członkowskie zaakceptowały ten fundusz, który będzie służył do przeprowadzenia transformacji energetycznej- podkreślał Jerzy Buzek. Były premier mówił o planowanych kolejnych spotkaniach, które odbędzie lobbując w tym celu.

W dzisiejszych głosowaniach w Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego posłowie poparli poprawkę autorstwa Jerzego Buzka o zapewnieniu w budżecie Unii Europejskiej na 2020 rok 20 milionów euro na wsparcie regionów górniczych. Jerzy Buzek, do niedawna szef komisji ITRE, zapowiedział dalsze działania w tej sprawie.

 „20 mln euro na Platformę Wsparcia Regionów Górniczych na przyszły rok to kwota rekordowa, ale nie ostateczna. Dzięki tym pieniądzom m.in. Śląsk czy Zagłębie będą się mogły lepiej przygotować do korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej z budżetem co najmniej kilku miliardów euro w ramach nowego 7-letniego budżetu UE. To nasz cel" - skomentował chwilę po głosowaniu.

Buzek podkreślił, że pomoc dla regionów takich jak Śląsk czy Zagłębie to w tej chwili jeden z priorytetów Unii Europejskiej.

„Dodatkowe środki dla regionów górniczych znalazły się na agendzie pierwszych glosowań Parlamentu Europejskiego nowej kadencji. W lipcu, w swoim wystąpieniu przed europosłami w Strasburgu, o potrzebie dalszego, mocnego, wieloletniego wsparcia dla tych regionów mówiła nowa szefowa Komisji Europejskiej, Ursula Von der Leyen. Pokazuje to wyraźnie, że pomoc dla mieszkańców regionów żyjących dotąd głównie z węgla, którą inicjowałem w 2015 roku z komisarzami Šefčovičem i Cañete, jest dziś trwałym elementem strategii całej Unii w walce z bezrobociem czy smogiem. Powinno to przełożyć się na jeszcze więcej pieniędzy w kolejnych unijnych budżetach. Będę tego nadal osobiście pilnował – zapewnił były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Udziałem w wiślańskim korowodzie rozpoczął tegoroczne góralskie świętowanie prof. Jerzy Buzek. Po Wiśle, Żywiec a później i Szczyrk i znowu Wisła, bowiem TKB to największa w kraju i jedna z największych imprez folklorystycznych w świecie. Ponad 100 zespołów pieśni i tańca z ok. 20 państw na różnych kontynentach, 4 tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 kilkugodzinnych wieczornych koncertów na dużych plenerowych estradach, odbywających się równocześnie w kilku miejscowościach przez kolejnych 9 dni.
Dziś po wielu latach zmagań organizacyjnych, występów, prezentacji obrzędów, wystaw twórczości ludowej, itd. Tydzień Kultury Beskidzkiej to niewątpliwie jeden z najwspanialszych i najbardziej barwnych festiwali na świecie. A co najważniejsze, to również spotkanie ludzi polskich gór, to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania a zarazem poznania bogactwa góralskich obrzędów i zwyczajów, strojów muzyki czy gwary.