Prof. Jerzy Buzek został ponownie wybrany szefem Europejskiego Forum Energii na  kolejne 5 lat. W pracach Forum biorą udział kluczowi europosłowie oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw członkowskich, sektora energetycznego i przemysłu energochłonnego.

 W ramach Forum były premier będzie kontynuował pracę nad swym sztandarowym projektem: sprawiedliwą transformacją regionów górniczych. Projekty uruchomione z inicjatywy prof. Buzka są strategiczne dla przyszłości Śląskiego. Forum koncentruje się również na innych kwestiach szczególnie ważnych dla Polski: strategią energetyczno-klimatyczną UE do 2050 r., rozwojem odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej, walką ze smogiem i ubóstwem energetycznym.

Kwestie te będą wyznaczać priorytety obecnej kadencji Jerzego Buzka.

       Przemówienia byłych prezydentów i wspomnienia przedstawicieli „Solidarności” rozpoczęły drugi dzień Międzynarodowego Forum Obywatelskiego. Wieloletni działacz podziemnych regionalnych i krajowych władz "Solidarności", prof. Jerzy Buzek                                      miał szczególną przyjemność świętowania  30 -tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce w 1989 r. w towarzystwie: m in. Grażyny Staniszewskiej, Małgorzaty Niezabitowskiej, Ludwiki i Henryka Wujców, Bogdana Lisa, Władysława Frasyniuka i Zbigniewa Janasa.

      W samo południe, wraz z tysiącami gości, były premier odśpiewał hymn Rzeczpospolitej i miał zaszczyt złożyć podpis pod Deklaracją Wolności i Solidarności, umieszczonej na symbolicznym okrągłym stole przed gmachem ECS.

      Wspomnienia z tego pełnego napięć czasu - kiedy dwóm zwaśnionym stronom: opozycji i przedstawicielom komunistycznych władz udało się wypracować kompromis i w efekcie przeprowadzono bezkrwawą rewolucję - zmuszają do refleksji na temat dnia dzisiejszego, naznaczonego silną polaryzacją społeczeństwa polskiego. Dzięki ruchowi „Solidarność”, którego przedstawiciele poszukiwali dialogu i spotkania twarzą w twarz z drugą stroną udało się pokonać nieufność i lęk wobec myślących inaczej 30 lat temu. To międzyludzka solidarność zburzyła mury uprzedzeń i nieufności.      

- Jak tak sobie wyobrazimy następne dziesięciolecia to może jednak łatwiej będzie nam się pojednać- powiedział były premier w wywiadzie dla TVN24  

Duch wspólnoty i solidarności wypełniał gmach gdańskiego ECS-u. Prof. Buzek cieszył się w szczególności ze spotkań z uczestnikami Święta, którzy licznie przyjechali do Gdańska z całej Polski i chcieli podzielić się z nim swymi wspomnieniami. Był to szczególny czas inspirujących spotkań pełnych rozmów i refleksji nad spuścizną „Solidarności”.

            Jako premier rządu, który położył podwaliny samorządu w Polsce w ramach wprowadzonej reformy administracyjnej w 1999 r., prof. Buzek od lat aktywnie wspiera środowisko samorządowe w Polsce. W swej wypowiedzi premier odniósł się do początków reform   - ‘Solidarność’ była odrodzeniem samorządności w naszym kraju. Budowaliśmy wolne demokratyczne państwo a fundamentem były samorządy - powiedział były premier.           Kontynuując, prof. Buzek zauważył, że doświadczenie centralnie sterowanego komunistycznego państwa zrodziło ogromną potrzebę decentralizacji, postrzeganej jako oddanie władzy lokalnym społecznościom.  Przypomniał hasło wyborcze AWS: Idziemy po władzę, aby oddać ją ludziom - które jego zdaniem było kwintesencją samorządowych dążeń ludzi w ówczesnej Polsce.

           Oprócz prof. Buzka w debacie wzięli udział prof. Janusz Stępień, Pani prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek i posłanka RP, Pani Ewa Lieder. Głównym tematem spotkania była prezentacja koncepcji wzmocnienia roli samorządu przedstawionej w raporcie „Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo” - dr hab. Dawida Sześciło, eksperta Fundacji Batorego, która zorganizowała wydarzenie.  Zdaniem panelistów raport i jego rekomendacje są istotnym i  głosem w publicznej debacie o samorządach.

Link do raportu przedstawiamy poniżej.  

http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf