Urodzony 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim

Ślązak, Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor nauk technicznych, ekspert w zakresie innowacji w energetyce.

Wykształcenie

 • W 1963 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika-energetyka, następnie stopień naukowy doktora habilitowanego, a w końcu tytuł profesora nauk technicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 • W 1971 roku odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Cambridge.
 • W latach 80-tych był zaangażowany w prace naukowe z dziedziny ochrony powietrza wraz z wdrożeniami w przemyśle.
 • Członek i Sekretarz Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN.

Działalność polityczna

 • W 1980 rozpoczął działalność w NSZZ "Solidarność”, został przewodniczącym Komisji Zakładowej Związku, a następnie delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów "Solidarności". Od 1981 r. wielokrotnie przewodził Krajowym Zjazdom Delegatów;
 • W 1997 – został wybrany do Sejmu z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, a następnie desygnowany na Prezesa Rady Ministrów.
 • Premier Rzeczpospolitej Polskiej 1997- 2001
 •  Stojąc na czele polskiego rządu zainicjował proces decentralizacji i upodmiotowienia samorządu w Polsce. Przeprowadził reformy m.in. administracji, oświaty, zdrowia i emerytalną.
 • W okresie jego rządów Polska przystąpiła do NATO, rozpoczął negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego 2004-2009
 • Uzyskując najlepszy wynik wyborczy w Polsce, otrzymał mandat poselski do Parlamentu Europejskiego;
 • Sprawozdawca Siódmego Programu Ramowego na rzecz Badań i Innowacji, a także Europejskiego Planu Strategicznego w zakresie energii i technologii;
 • Reprezentował Parlament Europejski podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie.
 • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009 -2012
 • Uzyskując ponownie najlepszy wynik wyborczy w Polsce otrzymał mandat poselski do Parlamentu Europejskiego na drugą kadencję.
 • Wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, był pierwszym i jedynym jak dotąd szefem tej instytucji z Europy Środkowo-Wschodniej. W czasie swojej kadencji zainicjował i popularyzował Europejską Wspólnotę Energetyczną, dziś znaną pod szyldem Unii Energetycznej.

Działalność w Parlamencie Europejskim 2014-2019

 • Kierował pracami Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • Sprawozdawca wielu strategicznych raportów m.in. nowelizacji dyrektywy gazowej czy rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu.
 • Zasiadał w Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony oraz delegacji do spraw stosunków ze zgromadzeniem parlamentarnym NATO;
 • Był zastępcą w Komisji Spraw Zagranicznych, Delegacji do Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdawia oraz Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

Działalność w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego 2019- 2024

 • Kieruje Europejskim Forum Energii.
 • Zasiada w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i w Delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO.
 • Jest zastępcą w Delegacji do parlamentarnej komisji stowarzyszenia UE-Ukraina, Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest oraz Podkomitecie Bezpieczeństwa i Obrony.

Wyróżnienia i nagrody

 • · Kawaler Orderu Orła Białego.
 • · Honorowy obywatel kilkunastu polskich miast,
 • · Doctor Honoris Causa kilkunastu wyższych uczelni Europy i na świata.
 • · Człowiek Roku Województwa Śląskiego (Forbes, 2007),
 • · Śląska Nagroda Jakości za inicjatywę tworzenia Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych (2007)
 • · Honorowe Członkostwo Śląskiej Loży Business Centre Club (2008)
 • · Najlepszy polski eurodeputowany (wg Wprost i Rzeczpospolitej, 2008)
 • · „Europoseł Roku” według brukselskiego „The Parliament Magazine” (2006 i 2013)
 • · W 2016 r. portal „Euractiv” umieścił go w rankingu „EurActory40” w trójce najbardziej wpływowych osób w europejskiej polityce energetycznej.
 • · Najbardziej wpływowy polski eurodeputowany w 2017, według prestiżowego serwisu VoteWatch Europe;
 • ·Zwycięzca rankingów dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszego polskiego europosła w 2018 r.
 • Uzyskując drugi najlepszy wynik wyborczy w Polsce, otrzymał mandat poselski do Parlamentu Europejskiego na lata 2019-2024.
 • Jedna z najbardziej wpływowych osób europejskiego rynku gazu według serwisu Politico.eu w 2019.
 • Jeden z najchętniej obserwowanych użytkowników Twittera spośród polityków, urzędników KE i posłów do PE według serwisu Politico.eu w 2019.
 • Poseł sprawozdawca w sprawie Funuszu Sprawiedliwej Transformacji.
 • Europoseł Roku 2020 według brukselskiego „The Parliament Magazine”.

Życie osobiste

Wielki fan piłki nożnej, dumny ojciec aktorki Agaty Buzek.