Głównymi tematami posiedzenia Konwentu były zagadnienia związane z: gospodarką odpadami komunalnymi, polityką energetyczną, wyzwaniami wynikającymi ze zmiany klimatu oraz zagadnienia dotyczące odpowiedzialności burmistrzów i wójtów przed organami nadzoru i kontroli.

         Podczas sesji dotyczącej polityki energetycznej, Premier Jerzy Buzek,  poproszony o wygłoszenie referatu na temat „Unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej”, podczas wystąpienia, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu samorządowców  powiedział – Nie wolno nam pozostawić samemu sobie żadnego kraju, regionu, człowieka. Wszyscy obywatele Unii – w tym z regionów takich, jak nasze Województwo – muszą mieć poczucie, że tę wielką transformację energetyczną robimy „z nimi" i „dla nich", a nie – „wbrew nim". Sukces odniesiemy wszyscy razem – albo nie odniesiemy go wcale.