Jerzy Buzek wspólnie z Jarosławem Klimaszewskim - Prezydentem Bielska-Białej i posłankami na Sejm RP rozmawiał o możliwościach realizacji inwestycji strategicznych dla Subregionu Południowego Województwa Śląskiego oraz ich współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Występując przed samorządowcami i urzędnikami, podkreślając wagę tworzonego w Brukseli i Strasburgu „Unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej”(FST), Premier Jerzy Buzek powiedział:  - Choć zdaję sobie sprawę, że nie wszystko zależy tu, niestety, wyłącznie od Waszej woli i działań, to kluczowym kryterium przyznawania środków z FST będzie - wiele na to wskazuje - nie tylko sama jakość zgłaszanych projektów, ale i zakres oraz tempo rzeczywiście przeprowadzanej w danym regionie transformacji.

Fotografie: Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB