Na dzisiejszym posiedzeniu komisji ITRE, Jerzy Buzek apelował do Komisarza Tierrego Bretona o utrzymanie na liście surowców krytycznych węgla koksowego, kluczowego w produkcji stali.

Dzięki śląskiej Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), Polska jest największym producentem tego surowca w UE. Premier Buzek już wielokrotnie z sukcesem wspierał starania JSW o utrzymanie węgla koksującego na tej liście. W czasach, kiedy spółki górnicze mają ogromne problemy z pozyskaniem zewnętrznego finansowania, status producenta surowca krytycznego w UE, otwiera im drzwi wielu banków i pozwala na długoterminowe inwestycje.