Jerzy Buzek spotkał się uczestnikami 10-tej edycji projektu: „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy” na Politechnice Śląskiej. Od początku celem projektu jest otwieranie drzwi młodym talentom do świata nauki. Młodzi studenci mają szanse na zaprezentowanie po raz pierwszy swej pracy w publikacji o profilu naukowym, jak też udział w międzynarodowej konferencji. Założenia projektu zostały zrealizowane: kilkudziesięciu uczestników otworzyło swe przewody doktorskie, a kilkunastu jest już doktorami.

W swym wstąpieniu prof. Buzek mówił o drodze do zrównoważonego rozwoju jaką wyznaczyła sobie UE poprzez program: Europejski Zielony Ład. Kluczowym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050. Europoseł podkreślał, że „Musimy zmienić nasz transport, przemył. Czekają nas zmiany w rolnictwie. Musimy uciec od plastiku i zachować bioróżnorodność. Temu właśnie służy Europejski Zielony Ład. Weszliśmy na drogę niezwykłą, która będzie wymagała budowę zupełniej nowej gospodarki.” Dlatego, cieszy zaangażowanie debiutujących naukowców w tę problematykę. Europoseł pogratulował laureatom niezwykle ciekawych prac.

Poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych i laureatów:

  1. I nagrodę otrzymała Pani Iga Józefiak z Uniwersytetu Genewskiego
    za pracę: „Rewitalizacja terenów post-industrialnych na przykładzie pól golfowych”.
    2.    Wyróżnienie z tytułem magistra otrzymała Pani Iwona Mytyk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za pracę: „Flipped Classroom przykład zastosowania zrównoważonego rozwoju w dydaktyce akademickiej”.  Tematem pracy jest „odwrócona klasa”, gdzie tradycyjny model nauczania zastąpiono modelem pracy studenta w domu. Praca niezwykle aktualna z uwagi na pandemię.
  2. Wyróżnienie dla uczestnika z licencjatem otrzymała Pani Martyna Lichaczewska, studentka PSW im. JP II za artykuł: „Zachowania proekologiczne jako element zrównoważonego rozwoju na przykładzie mieszkańców Białej Podlaskiej”.
  3. Wyróżnienie dla uczestnika bez licencjatu otrzymał
    Pan Stanisław Kostanek, student I roku Uniwersytetu Łódzkiego za pracę: „Teatr jako instytucja otwierająca na dialog – najważniejszy składnik zrównoważonego rozwoju”.