40 lat temu uczestniczyłem w I Krajowym Zjeździe Delegatów "Solidarności" w Gdańsku. Jutro w Europejskim Centrum Wolności będziemy wspominać idee jakie przyświecały nam w tam okresie. Zastanowimy się, czy z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że nasze nadzieje  na stworzenie demokratycznego i praworządnego państwa z silnym samorządem i wolnymi mediami spełniły się. Postaramy się odpowiedzieć na pytania: jakie znaczenie miało tamto wydarzenie dla budowy wspólnej Europy i jak dziś wygląda samorządna Polska, której ideowe podwaliny tworzyliśmy wtedy.

Serdecznie zapraszam na jutrzejszą debatę za moim udziałem: (Samorządna) Rzeczpospolita XXI

do Europejskiego Centrum Solidarności na godzinę 12.00, lub do obejrzenia relacji online na moim FB.