Jerzy Buzek uczestniczył w konferencji ESOF 2022 Regional Site w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2022, którego gospodarzem jest dziś holenderska Lejda. Jutro odbędzie ceremonia przekazania tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 Katowicom.

Cieszy to ogromne wyróżnienie dla Katowic, ponieważ po raz pierwszy zaszczyt ten przypadł naszemu miastu z Europy Środkowo-Wschodniej. Katowice i cały region staną się naukowym centrum Europy.  Śląsk - jak słusznie zauważył prof. Ryszard Koziołek -  uosabia przeszłość i przyszłosć Europy. Niegdyś  rozwijał się ekspoatując swoje bogate zasoby nautralne dzięki myśli technicznej. Zapłacił wysoką cenę w postaci smogu i zniszczenia środowiska naturalnego. Dziś wykorzystując uczelnie, jednostki badawcze i wdrożeniowe musi dokonać  transformacji i poprawić jakość życia swych mieszkańców.

Ideą Europejskiego Miasta Nauki jest wzmocnienie przemian społecznych i gospodarczych za pośrednictwem badań i edukacji. Celem natomiast wykorzystanie innowacyjnego potencjału dla zainteresowania społeczności międzynarodowej lokalnymi wyzwaniami rozwojowymi. Czas ten musi być impuslem do wprowadzenia zmian, stworzenia nowch zielonych przemysłów i odczarowania wizerunku Śląska. Ośrodki akademickie z regionu wsparte przez międzynarową wspólnotę naukowców powinny wskazać kierunki i dać impuls do transformacji opartej na nauce.