Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, w której szczegółowo określił swoje oczekiwania wobec zbliżającego się szczytu przywódców politycznych UE i Ukrainy, który odbędzie się 3 lutego w Kijowie.

Odnosząc się do perspektywy członkostwa Ukrainy w UE, parlamentarzyści wzywają UE do „pracy na rzecz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych i wsparcia planu działania określającego kolejne kroki umożliwiające przystąpienie Ukrainy do jednolitego rynku UE”.

Posłowie do PE podkreślają, że przystąpienie jest procesem obejmującym przestrzeganie odpowiednich procedur oraz spełnienie związanych z UE reform i kryteriów akcesyjnych.

Wzywają również władze ukraińskie do jak najszybszego wprowadzenia istotnych reform w celu skutecznego dostosowania się do kryteriów członkostwa w UE.

- Jutrzejszy szczyt UE-UA jest kluczem do zbliżenia się do rozmów akcesyjnych z UE. Szybki dostęp do naszego jednolitego rynku to ważny krok. Przyszłościowa współpraca w dziedzinie energii, której podstawą jest protokół ustaleń, utoruje również drogę do pełnej integracji UA z unijnym rynkiem energii- podkresla Jerzy Buzek.

Więcej na temat postulatów zawartych w rezoluci znajdziecie Państwo  tutaj.