Jerzy Buzek uczestniczył w obchodach 15 lat działalności Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Izba wspiera rozwój wysokich technologii, transformację cyfrową i energetyczną, promuje współpracę międzynarodową oraz polskie rozwiązania technologiczne w Europie i na świecie. Głównym celem jej działalności jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

Kluczowym przedsięwzięciem jest Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF organizowane pod auspicjami Komisji Europejskiej i pod patronatem Parlamentu Europejskiego, we współpracy z uczelniami technicznymi i przemysłem wysokiej techniki od 2014 roku.

W ramach Izby działa Grupa Robocza IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa, której misją grupy jest reprezentowanie głosu polskiego środowiska w zakresie polityki badań i innowacji UE i Programów Ramowych UE na forum krajowym i europejskim oraz inicjowanie wspólnych projektów.