Premier Jerzy Buzek jako Patron Honorowy pogratulował organizatorom projektu i opowiedział uczestnikom o programach UE skierowanych do młodzieży, a szczególnie o wartościach płynących z ERASMUS-a.

Międzynarodowy Językowy  Test  Realioznawczy  stanowi kontynuację działań  językowo-kulturowych w przestrzeni międzynarodowej, którą prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Premier współpracuje z wodzisławskim PODN-em od 2011 roku, zapraszając laureatów i opiekunów na wizyty studyjne do Parlamentu Europejskie-go.

W różnych edycjach  konkursowych, rywalizowała ze sobą młodzież z 20 krajów. Przyjeżdżali uczniowie i nauczyciele z ciągle dla nas egzotycznych państw, takich jak: Kazachstan, Gruzja, Azerbejdżan, ale również z  krajów bliższego sąsiedztwa: z Bułgarii,  Słowacji, Niemiec, Czarnogóry czy Słowenii. W bieżącej edycji konkursowej wzięli udział uczniowie z terenu województwa śląskiego i z 5. sąsiednich krajów europejskich: z Węgier, Czech, Litwy, Niemiec i Austrii.