Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Żorach zorganizował w Muzeum Miejskim spotkanie z Premierem Jerzym Buzkiem, który wystąpił z prelekcją pt.: „Porozumienie i jedność w sercu Europy”.

Zaproszenie na tę prelekcję Pan Premier przyjął w lipcu podczas spotkań ewangelizacyjnych w Dzięgielowie, gdzie był pan Józef Chmiel z Żor i tamże Panowie umówili się na wykład.
Żorskie Towarzystwo jest bezpośrednim kontynuatorem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego założonego w Poznaniu w 1919 roku, a celem Towarzystwa jest pielęgnowanie więzi wśród społeczności ewangelickiej, kultywowanie jej tradycji oraz obrona interesów i dobrego imienia ewangelicyzmu w Polsce.

W czasie wykładu a właściwie debaty, Premier powiedział: „Unia Europejska pod wieloma względami jest wyjątkowym projektem integracyjnym. Tu należy podkreślić także fakt, że u jej podstaw legło pojednanie. Pojednanie dające pokój. Jakże to mocno chrześcijańska myśl!”