Były przewodniczący PE zaprosił na wizytę studyjną gości z województwa śląskiego.  Była to okazja do rozmowy na temat pracy w Parlamencie Europejskim, sytuacji w Polsce i na Śląsku. Szczególne miejsce poświęcono w dyskusji Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji. Jerzy Buzek zainicjował powstanie tego osobnego instrumentu finansowego przeznaczonego na wsparcie regionów górniczych takich jak Śląsk. To te regiony ponoszą największe koszty w procesie odchodzenia od spalania węgla w UE i powinny otrzymać dodatkowe finansowanie.  Środki z funduszu mają być poświęcone m.in. na przekwalifikowanie pracowników zw. z sektorem wydobywczym.