Urodzony 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim

Ślązak, Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor nauk technicznych, ekspert w zakresie innowacji w energetyce.

Wykształcenie

  • W 1963 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika-energetyka, następnie stopień naukowy doktora habilitowanego, a w końcu tytuł profesora nauk technicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  • W 1971 roku odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Cambridge.
  • W latach 80-tych był zaangażowany w prace naukowe z dziedziny ochrony powietrza wraz z wdrożeniami w przemyśle.
  • Członek i Sekretarz Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN.

Działalność polityczna

· W 1980 rozpoczął działalność w NSZZ "Solidarność”, został przewodniczącym Komisji Zakładowej Związku, a następnie delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów "Solidarności". Od 1981 r. wielokrotnie przewodził Krajowym Zjazdom Delegatów;

· W 1997 – został wybrany do Sejmu z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, a następnie desygnowany na Prezesa Rady Ministrów.

Premier Rzeczpospolitej Polskiej 1997- 2001

· Stojąc na czele polskiego rządu zainicjował proces decentralizacji i upodmiotowienia samorządu w Polsce. Przeprowadził reformy m.in. administracji, oświaty, zdrowia i emerytalną.

· W okresie jego rządów Polska przystąpiła do NATO, rozpoczął negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Poseł do Parlamentu Europejskiego 2004-2009

· Uzyskując najlepszy wynik wyborczy w Polsce, otrzymał mandat poselski do Parlamentu Europejskiego;

· Sprawozdawca Siódmego Programu Ramowego na rzecz Badań i Innowacji, a także Europejskiego Planu Strategicznego w zakresie energii i technologii;

· Reprezentował Parlament Europejski podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009 -2012

· Uzyskując ponownie najlepszy wynik wyborczy w Polsce otrzymał mandat poselski do Parlamentu Europejskiego na drugą kadencję.

· Wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, był pierwszym i jedynym jak dotąd szefem tej instytucji z Europy Środkowo-Wschodniej. W czasie swojej kadencji zainicjował i popularyzował Europejską Wspólnotę Energetyczną, dziś znaną pod szyldem Unii Energetycznej.

Działalność w Parlamencie Europejskim 2014-2019

· Kieruje pracami Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

· Sprawozdawca wielu strategicznych raportów m.in. nowelizacji dyrektywy gazowej czy rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu.

· Zasiada w Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony oraz delegacji do spraw stosunków ze zgromadzeniem parlamentarnym NATO;

· Jest zastępcą w Komisji Spraw Zagranicznych, Delegacji do Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdawia oraz Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

Wyróżnienia i nagrody

· Kawaler Orderu Orła Białego.

· Honorowy obywatel kilkunastu polskich miast,

· Doctor Honoris Causa kilkunastu wyższych uczelni Europy i na świata.

· Człowiek Roku Województwa Śląskiego (Forbes, 2007),

· Śląska Nagroda Jakości za inicjatywę tworzenia Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych (2007)

· Honorowe Członkostwo Śląskiej Loży Business Centre Club (2008)

· Najlepszy polski eurodeputowany (wg Wprost i Rzeczpospolitej, 2008)

· „Europoseł Roku” według brukselskiego „The Parliament Magazine” (2006 i 2013)

· W 2016 r. portal „Euractiv” umieścił go w rankingu „EurActory40” w trójce najbardziej wpływowych osób w europejskiej polityce energetycznej.

· Najbardziej wpływowy polski eurodeputowany w 2017, według prestiżowego serwisu VoteWatch Europe;

· Zwycięzca rankingów dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszego polskiego europosła w 2018 r.

Życie osobiste

Wielki fan piłki nożnej, dumny ojciec aktorki Agaty Buzek.