Parlament Europejski jest ważnym forum debaty politycznej i podejmowania decyzji na szczeblu UE.

To jedyny w swoim rodzaju praktyczny przykład wielonarodowej i wielojęzycznej demokracji. Europosłowie reprezentują interesy swoich wyborców w procesie stanowienia prawa UE, uczestniczą w debatach publicznych i odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu polityki UE. Pilnują też, żeby inne instytucje UE pracowały demokratycznie.

Od 1979 r. posłowie są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres 5 lat. Obecnie Parlament Europejski składa się z 751 posłów, wybranych w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, a następne wybory europejskie odbędą się w dniach 23-26 maja 2019 r.

EP strasbourg

Jak działa Parlament Europejski?

Parlament Europejski jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że jest jedyną demokratycznie wybieraną instytucją unijną, istotne jest także to, że obraduje w dwóch różnych miastach europejskich, a jego posiedzenia tłumaczone są aż na 24 unijne języki. Zgodnie z Traktatem Amsterdamskim z 1997 roku główną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, gdzie odbywa się 12 tygodniowych sesji plenarnych w roku. W Brukseli natomiast obradują komisje parlamentarne i frakcje polityczne. Dodatkowo organizowane są tam nadzwyczajne sesje plenarne nazywane "mini sesjami", które trwają zwykle dwa dni. Natomiast Sekretariat Generalny i wydziały administracyjne Parlamentu urzędują w Luksemburgu - trzecim miejscu pracy tej instytucji.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach parlamentarnych specjalizujących się w różnych dziedzinach prawodawstwa oraz w grupach politycznych reprezentujących europejską scenę polityczną.

Parlament Europejski jest jedyną instytucją wspólnotową, która obraduje na forum publicznym. Wszystkie debaty, opinie oraz rezolucje są publikowane w Internecie oraz w "Dzienniku Urzędowym UE" .

Komisje parlamentarne

Obecnie działa w Parlamencie Europejskim 20 stałych komisji przedmiotowych. Dodatkowo, PE może powoływać podkomisje, komisje tymczasowe, a w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji prawa wspólnotowego - także komisje śledcze. W obecnej kadencji Jerzy Buzek jest przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także członkiem Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony.

Grupy polityczne

Obecnie posłowie do Parlamentu Europejskiego skupieni są w 8 grupach politycznych: Ø Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Organy PE

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku, tzn. na połowę kadencji. Przewodniczący reprezentuje Parlament na zewnątrz i w stosunkach z innymi instytucjami Unii Europejskiej. Ponadto prowadzi posiedzenia plenarne, zebrania Prezydium i Konferencji Przewodniczących. Jerzy Buzek pełnił funkcję przewodniczącego PE w latach 2009-2012.

W skład Prezydium PE wchodzi Przewodniczący PE, czternastu wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów zajmujących się sprawami finansowymi. Prezydium odpowiada za organizację pracy Parlamentu, w tym za politykę budżetową, sprawy administracyjne i kadrowe.

Członkami Konferencji Przewodniczących są Przewodniczący Parlamentu i Przewodniczący frakcji politycznych. Konferencja Przewodniczących jest organem wykonawczym Parlamentu. Do jej zadań należy organizowanie prac parlamentarnych, w tym przede wszystkim przygotowywanie porządku obrad sesji plenarnych, opracowywanie kalendarza prac Parlamentu, ustalanie warunków powoływania i rozmiarów komisji oraz delegacji parlamentarnych. W latach 2014-2017 Jerzy Buzek pełnił funkcję Przewodniczącego Konferencji Przewodniczących.

Źródło: Parlament Europejski WIĘCEJ INFORMACJI