"Polacy i Niemcy 30 lat po 1989 roku: sąsiedzi, partnerzy, przyjaciele" - pod takim hasłem odbyła się polsko- niemiecka konferencja 18 listopada w Warszawie.  Na zaproszenie Fundacji Konrada Adenauera, Jerzy Buzek miał okazję wygłosić referat podsumowujący 30 lat relacji między naszymi dwoma krajami.  

         Były premier nawiązał do najistotniejszych wydarzeń historycznych, które wyznaczały dynamikę tych stosunków: pierwsze wolne wybory w Polsce, upadek muru berlińskiego, wstąpienie Polski do NATO i UE.  Myślą przewodnią relacji partnerskich dwóch państw w UE było podjęcie wspólnej odpowiedzialności za zjednoczoną Europę, choć czasami – jak podkreślał były przewodniczący -  zwyciężał partykularyzm.  Swe wystąpienie Jerzy Buzek zakończył myślą, która powinna wyznaczać kierunek przyszłego partnerstwa:

„In varietate concordia: zjednoczona w różnorodności. To motto Unii Europejskiej niech nas motywuje w dyskusji do prób głębokiego zrozumienia tych różnorodności.By nie rodziły obaw o dezintegrację, o rozpad wspólnoty, a przeciwnie: by pozwalały nam zmieniać ku lepszemu wspólnotę, którą współtworzymy i której chcemy być częścią."