Pod hasłem: „Od tradycji do innowacji. Transformacja gospodarcza gmin górniczych” zebrali się eksperci, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy na III Konferencji Gospodarczej w Jastrzębiu Zdroju.

            Gość Honorowy Premier Jerzy Buzek – europoseł i Przewodniczący Europejskiego Forum Energii, wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych oraz strategii energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku”.

          Jerzy Buzek odniósł się do tzw. Nowego Zielonego Ładu, czyli strategii energetyczno-klimatycznej, która wkrótce ogłosić ma Komisja Europejska. Podkreślał, że dobrym znakiem jest to, że Przewodnicząca Komisji Europejskiej U. von der Leyen wskazuje zainicjowany przez niego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jako jeden z priorytetów nowej kadencji.  nowej. Jerzy Buzek podkreślał też, że Fundusz jest jedynie „zalążkiem” finasowania na transformację regionów górniczych, gdyż potrzeby są znacznie większe.  Mówił również o wadze rozmów z mieszkańcami gmin górniczych:

       Wszyscy obywatele Unii – w tym z regionów takich, jak Województwo Śląskie – muszą mieć głębokie poczucie, że tę transformację energetyczną robimy „z nimi” i „dla nich”, a nie – „wbrew nim. Sukces odniesiemy wszyscy razem – albo nie odniesiemy go wcale”.

           W trakcie spotkania zostały wręczone Nagrody Gospodarcze Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, Premier Jerzy Buzek wręczył wraz miasta Anną Hetman. Celem nagród jest uhonorowanie tych przedsiębiorców Jastrzębia-Zdroju, którzy wnoszą znaczący wkład w rozwój Jastrzębia-Zdroju i przyczyniają się do gospodarczej promocji miasta także poza jego granicami.