Dziś w nocy sukcesem zakończyły się tzw. rozmowy trójstronne (trialog) między Parlamentem Europejskim, reprezentującą kraje członkowskie Prezydencją Rumuńską i Komisją Europejską w sprawie „Horyzontu Europa”. Ten największy na świecie program finansowania nauki i współpracującego z nią przemysłu Unia Europejska tworzy raz na siedem lat.

Jerzy Buzek, który jako przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE (ITRE) prowadził te negocjacje, powiedział:

„To doskonała wiadomość dla obywateli. Bardzo zależało mi na osiągnięciu porozumienia przed końcem kadencji Parlamentu Europejskiego. Pozwoli to bowiem Komisji Europejskiej rozpocząć przygotowania do wdrożenia „Horyzontu Europa” tak, aby nowe fundusze mogły popłynąć do naszych uczelni, ośrodków badawczych, przemysłu oraz małych i średnich firm bez opóźnień - od 1 stycznia 2021 roku. Udało nam się pogodzić ambicje z szybkością - negocjacje trwały, po raz pierwszy w historii tego programu, zaledwie trzy miesiące.”  

Parlament Europejski wywalczył znaczne zwiększenie pieniędzy (z proponowanych przez KE początkowo 2,5% do aż 3,3% ogólnego budżetu) na poszerzanie uczestnictwa w „Horyzoncie Europa” państw takich jak Polska oraz inne rozwiązania, służące wzmacnianiu partycypacji naukowców, innowatorów i przedsiębiorców z naszego kraju w tym programie.

„Cieszy mnie to szczególnie, bo starania o zwiększanie polskiego udziału rozpocząłem już w 7. Programie Ramowym, którego byłem sprawozdawcą w PE. Wyzwanie nadal pozostaje jednak ogromne. Dlatego tak istotne jest, że mamy poważne środki i instrumenty do realizacji tego celu także w latach 2021-2027” - ocenił Jerzy Buzek.

Osiągnięte porozumienie musi teraz zostać formalnie zatwierdzone przez komisję ITRE na posiedzeniu 2 kwietnia br., a następnie - przez cały Parlament Europejski i państwa członkowskie (Radę UE).