Aktywizacja osób starszych w czasach nowych technologii - to wiodący temat Śląskiego Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku, które odbyło się dzisiaj w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach. Jednym z gości spotkania był Jerzy Buzek.

W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na problem wykluczenia cyfrowego:

„Sam długo byłem przywiązany do tradycyjnego telefonu. Ale gdy kilka lat temu dostałem od córki smartfona, poczułem się jak Krzysztof Kolumb - odkrywca nowego świata i możliwości. I dopiero wtedy - paradoksalnie - zrozumiałem w pełni, czym było dla mnie to wykluczenie. A dziś technologie cyfrowe to również moja praca w Parlamencie Europejskim - komisja Przemysłu, Badań i Energii, której od 5 lat przewodniczę, odpowiedzialna jest m.in. za politykę cyfrową.”

Mówiąc o swoich najważniejszych osiągnięciach w tym obszarze w mijającej kadencji PE, wymienił zniesienie roamingu w Unii Europejskiej i program WiFi4EU - bezpłatnego dostępu do Internetu przez sieć WiFi w urzędach, szpitalach, bibliotekach czy centrach kultury.  

„Moja komisja pracuje także nad rozwiązaniami z zakresu e-zdrowia, które - bazując na technologiach informacyjno-komunikacyjnych - mają nam pomagać zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia i prowadzić zdrowy tryb życia” - dodał Jerzy Buzek.

Podkreślił też, że skuteczna walka z wykluczeniem cyfrowym seniorów nie jest możliwa bez osobistego zaangażowania i wysiłku samych zainteresowanych:

„Chodzi o naukę obsługi komputera, założenie skrzynki mailowej. Bardzo pomagają w tym oczywiście kursy i szkolenia - również w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku albo współfinansowane ze środków unijnych. Tylko z programu „Erasmus+” na lata 2021-2027 Komisja Europejska proponuje przeznaczyć 1,2 mld € na kształcenie dorosłych. Parlament Europejski postuluje, by była to nawet wyższa kwota.”

Jerzy Buzek wyraził ponadto nadzieję, że Forum nie będzie jednorazowym wydarzeniem, dając początek corocznym spotkaniom o zasięgu nie tylko regionalnym, ale i - krajowym czy nawet europejskim:

„Warto mieć odwagę marzyć - myślę, że dzisiejsza data także o tym przypomina. Bo może nie wszyscy Państwo wiecie, ale dokładnie 61 lat temu powstało Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne z siedzibą w Strasburgu. Wtedy - w 1958 r. - mało kto chyba sądził, że z organu opiniodawczego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przekształci się ono w - wybierany od 1979 r. w wyborach bezpośrednich - organ ustawodawczy UE z uprawnieniami m.in. budżetowymi. Czyli - w Parlament Europejski!”.

Organizatorami Forum była Politechnika Śląska i zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku.