Jerzy Buzek został dziś wybrany sprawozdawcą rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w komisji ITRE Parlamentu Europejskiego. Były premier będzie pilnował wydatkowania środków z FST na wsparcie regionów najbardziej narażonych na negatywne skutki przechodzenia do zielonej gospodarki.

– Wybór koleżanek i kolegów europosłów odbieram jako wyraz dużego zaufania i docenienia moich dotychczasowych działań na rzecz powołania tego Funduszu– skomentował europoseł.

– Dzisiaj propozycja Komisji Europejskiej leży na stole, przystępujemy zatem do pracy: najpierw w Parlamencie Europejskim, a następnie - do negocjacji z państwami członkowskimi. Nie mamy czasu do stracenia, jeżeli chcemy, by pieniądze bez opóźnień popłynęły od 1 stycznia 2021 r. do naszych regionów, miast, przemysłu, małych i średnich firm czy start-upów – powiedział były premier. Dodał również, że: „muszą to być w całości nowe, dodatkowe środki, nieuszczuplające budżetów innych instrumentów i polityk UE - przede wszystkim polityki spójności czy Wspólnej Polityki Rolnej”.

– Dla mieszkańców polskich regionów górniczych, przede wszystkim Śląska i Zagłębia, nie ma chyba dzisiaj ważniejszego tematu niż sprawiedliwa społecznie transformacja ekonomiczna oraz pozyskanie na to wsparcia i odpowiednich środków z Unii Europejskiej. Cieszę się więc, że będę mógł nad nim pracować” – powiedział Jerzy Buzek.

Fundusz, w wysokości 7,5 miliarda euro na lata 2021-2027, to kluczowy element programu „Europejski Zielony Ład”. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma wspierać m.in. rewitalizację terenów pokopalnianych i niwelowanie szkód górniczych, inwestycje ograniczające emisję CO2, zwiększające efektywność energetyczną i rozwój odnawialnych źródeł energii, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje - w tym społeczne, kursy zawodowe i inkubatory przedsiębiorczości, inwestycje w cyfryzację i nowe technologie, małe i średnie firmy oraz start-upy.