Komisja rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego opowiedziała się w poniedziałek za powołaniem FST, który ma służyć wsparciu finansowemu regionów najbardziej dotkniętych transformacją energetyczną.

 W regionach silnie uzależnionych od wydobycia i spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego czy torfu posłowie do PE proponują odstępstwo w przypadku inwestycji w działalność związaną z gazem ziemnym. Wiele państw unijnych, w tym Polska, podkreśla znaczenie wykorzystania błękitnego paliwa w transformacji energetycznej.

Komentując wynik głosowania, Jerzy Buzek nie krył zadowolenia:

"Do pomysłu finansowania rozwoju infrastruktury gazowej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji udało mi się przekonać zdecydowaną większość moich koleżanek i kolegów w komisji ITRE. Dziś cieszę się, że ten kluczowy dla Polski postulat poparła również komisja REGI".

Jerzy Buzek jest autorem projektu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W 2018 r.  przedstawił propozycję uruchomienia w budżecie UE odrębnego źródła finansowania transformacji górniczych regionów, takich jak jego rodzimy Śląsk i Zagłębie.  

Nowo powołana Komisja Europejska rozwinęła pomysł i uczyniła z Funduszu finansowe ramię Europejskiego Zielonego Ładu.W styczniowej propozycji budżet Funduszu miał wynosić 7,5 mld euro na siedem lat. Pierwotnie z tej kwoty Polsce miały przypaść 2 mld euro. Jednak w związku z mobilizowaniem ogromnych środków na przezwyciężanie koronakryzysu KE zaproponowała zwiększenie funduszu do 40 mld euro, z czego do Polski miałoby trafić 8 mld euro.