Od 3 do 11 lipca w Warszawie organizowane są wirtualnie spotkania w ramach 93 Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Parlamentu Młodzieży. W dniu dzisiejszym były przewodniczący Parlamentu Europejskiego dołączył do uczestników, wygłaszając swe przemówienie. Przypomniał m.in. motto UE: In varietate Concordia. Zjednoczeni w różnorodności.

- Możemy je interpretować na wiele sposobów. Osobiście postrzegam je jako źródło wyjątkowości Europy i inspirację  . Motywuje mnie do głębszego zrozumienia różnic, aby się ich nie bać i szukać konsensusu, nad którym pracujemy na przestrzeni dekad w UE. Te różnice muszą być źródłem naszej siły, kiedy budujemy wspólnotę, której jesteśmy i nadal chcemy być częścią – dodał Jerzy Buzek.

Debaty na konferencji z pewnością odzwierciedlają różnorodność poglądów i opinii młodych uczestników i są okazją do nauki umiejętności poszukiwania  kosnsensusu. Co istotniejsze, są wyrazem zaangażowania i współuczestnictwa młodych w budowaniu przyszłości Wspólnoty. Gotowość do dyskusji o przyszłości Europy, daje nadzieję, że dramtyczne doświadczenie pandemii  szczególnie trudne dla młodych   powoli ustępuje miejsca planowaniu "nowej normalności".