Jerzy Buzek uczestniczył w konferencji: „Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych w trójstyku granic PL-CZ-DE. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko”.Uczestnicy z trzech krajów wskazywali wartość współpracy ponadgranicznej w procesie transformacji energetycznej, która wpłynie na życie mieszkańców z przygranicznych terenów górniczych.

Były premier podkreślał, że w celu optymalnego wykorzystania funduszy unijnych na dekarbonizację polski rząd powinien jasno zadeklarować datę zakończenia wydobycia w naszym kraju.

– Platforma współpracy regionów górniczych liczyli 5-10 mln euro. – Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji to 100 mld euro, a sam Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) liczy 17 mld euro. To, że PGE ma program wychodzenia z węgla to bardzo dobry znak. Wcześniej słyszeliśmy głosy, że węgla mamy na 200 lat. Nie warto składać obietnic bez pokrycia. Dzisiaj PGE ma program odchodzenia od węgla. Chcemy więc sięgnąć po FSR. Wymaga on zadeklarowania, że odchodzimy od węgla. Na własną rękę nie mogą tego zrobić spółka, samorząd. To musi być zawarte w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu – powiedział prof. Buzek.

Co bardzo istotne Jerzy Buzek wskazał, że FST będzie miał charakter cykliczny. Środki na transformację terenów górniczych będą zagwarantowane w kolejnych budżetach unijnych. Jest to dobra wiadomość dla regionów, które nie dostaną środków w obecnej puli FST na lata 2021-2027.