Dziś miał miejsce Finał Konkursu „Moje, Nasze 20 Lat” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Z wielu nadesłanych prac indywidualnych i zbiorowych wyłoniono trzy zwycięskie.  Jerzy Buzek wręczył laureatom nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Miejsce III w konkursie przypadło Pani Joannie Kruszewskiej z miejscowości Rudy. Pani Joanna przypomina, dlaczego chcieliśmy Unii, odpowiadając najprościej „chcieliśmy dostępu do możliwości”. W swojej pracy wyraźnie podkreśla – „to moje 20 lat, czyli 20 lat Joanny Kruszewskiej, ale też nasze 20 lat, czyli 20 lat mojej rodziny i nas wszystkich mieszkających na Śląsku.  Te 20 lat to ogrom emocji - pozytywnych emocji. To wybory i decyzje jakich dokonaliśmy doprowadziły Nas do miejsca, który jest Naszym Domem”. Pojęcie domu, dla Pani Joanny, ma wymiar wspólnotowy i włączający. To jest dom rodzinny w Rudach, ale też Śląsk, Polska, Europa, a nawet sięgając jeszcze dalej - Ziemia.  To wspólnota tworzy nas silnymi!

Miejsce II w konkursie zajął szesnastoletni Michał Filipkiewicz z Siemianowic Śląskich za wiersz napisany w języku angielskim, czyli – jak sam podkreśla – języku najbardziej uniwersalnym. Katowice i Śląsk wyłaniają się w utworze jako globalne metropolie, miejsce spotkań ludzi z całej Unii. Autor akcentuje rozwój i niesamowitą przemianę Śląska, który zdaniem autora „odradza się”.

Miejsce I w konkursie zajął Krzysztof Kamil Malewicz z Częstochowy za akrylowy dyptyk zatytułowany „Winning Card”. Artysta przywołuje wielkie nadzieje, jakie Polacy wiązali z momentem przystąpienia do Unii Europejskiej. Analogia między egzystencjalnym wyborem Polaków a grą w karty trafnie ujmuje symbolikę wejścia do UE jako „wygrywającą kartę”. To karta, na której widzimy portret młodego mężczyzny w złotej koronie. Karta jest połączeniem kart Króla i Asa Kier - czyli zwycięzcy idącego za głosem serca. Z taką kartą można tylko wygrać! Tak, jak to zrobili to Polacy 20 lat temu.

 Laureatom serdecznie gratulujemy!