Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakiet Wodorowo-Gazowy, czyli rozporządzenie i dyrektywę ustanawiające zasady wspólnego rynku wewnętrznego gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru oraz reformujące istniejące prawodawstwo UE dotyczące gazu. Jako sprawozdawca rozporządzenia w tej sprawie, Jerzy Buzek skomentował dzisiejszą decyzję w następujący sposób:

Rada zatwierdziła dziś Pakiet Wodorowo-Gazowy, nad którym pracowałem w PE przez ostatnie 2 lata z Ryszardem Pawlikiem i zespołem. Teraz czas na jak najszybsze i pełne wdrożenie tych przepisów - łącznie z tymi historycznymi, dającymi krajom UE prawo wstrzymania dostaw gazu z Rosji”.

W pakiecie znalazło się także wsparcie dla wodoru i gazów odnawialnych w regionach górniczych i wykorzystanie potencjału tych regionów UE, takich jak Śląsk i Zagłębie, do rozwoju zielonej gospodarki wodorowej. Miejmy nadzieję, że wdrożenie zapisów Pakietu w kraju będzie impulsem rozojowym dla polskiego wodoru i pomoże m.in.  w przekształceniu ROW w ROW 2.0, czyli Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybnicki Okręg Wodorowy.Rybnik w wodorze upatruje  nowego profilu gospodarczego miasta. Miasto podpisało porozumienie o współpracy badawczo-naukowej z Politechniką Śląską oraz jednym z liderów w produkcji autobusów zasilanych wodorem. 

Więcej na ten temat:

Pakiet Wodorowo-Gazowy przyjęty przez komisję PE.

Kompromis w sprawie rozporządzenia wodorowo- gazowego osiągnięty!

– Nadchodzi era wodoru – skomentował Jerzy Buzek dzisiejsze głosowanie w Komisji ITRE PE ws. rozporządzenia i dyrektywy dot. zielonego wodoru.

„Jerzy Buzek będzie nadzorował przepisy o transformacji sektora gazowego kluczowe dla Polski”.