Wystąpienie Prof. Jerzego Buzka otworzyło obrady okrągłego stołu w sprawie Regionów Górniczych w Transformacji. Główny Instytut Górnictwa gościł przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, samorządu wojewódzkiego, biznesu, naukowców i europarlamentarzystów.

       Były premier przypomniał, że dotychczas dzięki jego konsekwentnym staraniom uruchomiono finansowanie Platformy Wsparcia Regionów Górniczych UE, którą powołał wraz z wiceprzewodniczącym KE, Marošem Šefčovičem w 2017r. Celem Platformy jest stworzenie projektów rewitalizacji regionów górniczych, takich jak Śląsk i Zagłębie poprzez modernizację sektora energetycznego, rozwój nowoczesnych miejskich sieci ciepłowniczych, walkę ze smogiem i ubóstwem energetycznym, jak też rewitalizację zdewastowanych miast górniczych, szkolenia, przygotowywanie gruntu pod nowe inwestycje na terenach pokopalnianych, tworzenie nowych miejsc pracy.We wtorek komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) PE poparła poprawkę byłego premiera w sprawie zapewnienia w budżecie UE na 2020 r. kolejnych 20 milionów euro na ten cel.

       Teraz kolejnym krokiem jest utworzenie stałej pozycji w budżecie UE tj. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.  Były premier podkreślał, że teraz trzeba przekonać państwa członkowskie UE, że solidny fundusz na restrukturyzację terenów górniczych jest potrzebny.

- Nam potrzebne są wielkie pieniądze na wielkie projekty, Chodzi o to, aby państwa członkowskie zaakceptowały ten fundusz, który będzie służył do przeprowadzenia transformacji energetycznej- podkreślał Jerzy Buzek. Były premier mówił o planowanych kolejnych spotkaniach, które odbędzie lobbując w tym celu.