Jerzy Buzek został zaproszony do udziału w panelu głownym: „Zapewnienie Sprawiedliwej i Włączającej Transformacji dla wszystkich” organizowanym w ramach 11-tego Obywatelskiego Forum Energetycznego w Dublinie w 12 września 2019.

- W Europie obserwujemy dziś dwa silne ruchy obywatelskie - „Żółte kamizelki” i strajki ekologiczne, których twarzą jest młoda Szwedka, Greta Thunberg. Ruch kamizelek skupia zaniepokojonych rosnącymi cenami energii. Greta i wspierający ją młodzi, apelując „Nie zabierajcie nam przyszłości!”, zwracają uwagę na degradację środowiska naturalnego. Z pozoru dwa różne problemy, ale mianownik mają wspólny, a nazywa się on „transformacja energetyczna” - stwierdził prof. Buzek nawiązując do głównego tematu debaty.

W dalszej części swej wypowiedzi były premier mówił o wyzwaniach, z którymi musi się zmierzyć Śląsk- w ramach transformacji energicznej.

- Jaki z tego wniosek? Taki, że przechodząc na nowoczesną i przyjazną dla środowiska energetykę, musimy wziąć pod uwagę wszystkie te głosy. Od lat zdaję Wam tu relację z moich działań w Brukseli na rzecz konkretnych środków na wsparcie mieszkańców regionów żyjących dotąd z węgla. Dzięki moim staraniom, w latach 2021-2027 powinno do nich popłynąć co najmniej 20 miliardów złotych. Potwierdziła to nowa przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen - to ogromnie ważna deklaracja! Ale od samego początku powtarzam też: transformacja energetyczna uda się tylko jeśli wszyscy obywatele - więc także, a może przede wszystkim, górnicy i ich rodziny - będą mieć poczucie, że robimy to dla nich i z nimi, a nie - przeciwko nim; że działamy wielotorowo - rozwiązujemy problem trującego nas smogu, ale tworzymy też nowe miejsca pracy, rewitalizujemy miasta i inwestujemy w innowacje społeczne. Będę tego dalej bardzo pilnował - zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w dialogu z Komisją Europejską czy przedstawicielami państw członkowskich!