Jerzy Buzek otwierał 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- MŚP to dziś 99% firm w UE; zatrudniają 2/3 ogółu pracowników, tworząc w ostatnich 5 latach 85% nowych miejsc pracy. Śmiało więc można stwierdzić: wspieranie Was - MŚP - to racja stanu- podkreślał w swym przemówieniu były premier.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą siłą napędową w realizacji dwóch głównych celów nowej Komisji Europejskiej: „Europy na miarę ery cyfrowej” i „Zielonego Ładu Europy”.

- Dla małych i średnich przedsiębiorstw cyfryzacja to podstawa działania, ale to nie jest proste. Dlatego w małe i średnie przedsiębiorstwa trzeba zaangażować młodych, którzy rodzili się już z komputerem w kołysce i którzy świat związany z cyfryzacją widzą zupełnie inaczej –  mówił Jerzy Buzek.

Prof. Buzek podkreślał również, że transformacja gospodarczo-energetyczno-społeczna ‘czarnego’ Śląska i Zagłębia w ‘zielony’ region będzie również możliwa tylko dzięki zaangażowaniu MŚP. W swym przemówieniu prof. Buzek wskzywał również na szczególną rolę przedsiębiorczości kobiet. 

Wydarzenie było również okazją do osobistego wypróbowania poroduktów stworzonych przez MŚP.

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywa się między 16 a 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tegoroczna edycja przyciągnęła 8000 uczestników.