Akademia odbyła w  Teatrze im. A. Mickiewicza i jak się okazało, dzień ten był szczególną okazją do spotkań, wspomnień i podsumowania minionego czasu. Był to również czas uznania i podziękowania za zaangażowanie i trud włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży.
Podczas uroczystości składano jubilatom liczne życzenia a szkoła otrzymała wyróżnienie  odznaką honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego.