Dziś w Katowicach Jerzy Buzek zachęcał do wzięcia udziału w wyborach do PE 26 maja 2019 r. Apelując o pójście na wybory, były premier rozdawał tradycyjne śląskie oblaty i rozmawiał z mieszkańcami.  

             Parlament Europejski ma ogromny wpływ na naszą polską i śląską rzeczywistość. Około 70 % prawa polskiego powstaje w Parlamencie Europejskim. Parlament ma kompetencje legislacyjne, budżetowe i kontrolne. 

                 Jeżeli ważne są dla ciebie godność osoby ludzkiej, tolerancja, wolność, praworządność, demokracja, pluralizm i równość kobiet i mężczyzn,  zagłosuj 26 maja.  Nie pozwól sobie wmówić, że Twój głos nie ma znaczenia. Wybierz ludzi, którym ufasz i których światopogląd podzielasz. Chodzi o Twoją przyszłość. Zagłosuj 26 maja, bo to ‘Twój głos w Europie’ się liczy.

                Jerzy Buzek spotkał się po raz kolejny ze studentami Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jako absolwent Wydziału Mechaniczno- Energetycznego tej uczelni i dumny posiadacz tytułu doctora honoris causa Politechniki Śląskiej, były premier zawsze z ogromną przyjemnością odwiedza swą Alma Mater.

               Tym razem okazją jest Dzień Sportu uczelni. - Na Politechnice Śląskiej nie tylko potrafimy się nieźle nauczyć zawodu -  powiedział były premier nawiązując do sukcesów sportowych studentów Politechniki.  Prof. Buzek podkreślał, że uczelnia ma wielu znakomitych absolwentów:

- Wiele osób stąd wyjechało i zostali uznani przez środowisko nauk technicznych, środowisko przemysłowe i biznesowe- mówił były przewodniczący.

              O innowacyjnych pomysłach absolwentów Politechniki Śląskiej, były premier miał się okazję przekonać wczoraj na European Start-Up Days, wydarzeniu towarzyszącym XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Firma WAM, która składa się z absolwentów i obecnych wykładowców Politechniki Śląskiej, prezentowała pierwszą polską maszynę do sortowania śmieci. Automatyczny sorter jest wyposażony w aplikację z wbudowaną grą, w której odpady zamieniają się na wirtualną walutę. Przy jej pomocy można zbierać dodatkowe punkty i rywalizować z innymi użytkownikami. Strat-up prowadzi rozmowy o sprzedaży finalnego produktu lokalnym samorządom.  

                Jerzy Buzek został poproszony o słowo wstępu do debaty zatytułowanej: „Powiaty i województwa -20 lat minęło” podczas ostatniego dnia dyskusji na XI EKG w Katowicach.Jako szef rządu, który wprowadził reformę samorządową 20 lat temu, były premier zawsze wysoko sobie cenił i wspierał środowisko samorządowe w Polsce.  

              Jerzy Buzek przypomniał założenia, które przyświecały wówczas rządowi.  Decentralizacja, czyli przeniesienie decyzyjności i kompetencji z poziomu władz centralnych na szczebel lokalny.  Panowało przekonanie, że to przedstawiciele lokalnych społeczności, a nie urzędnicy w Warszawie, wiedzą najlepiej w jaki sposób rozwiązywać swoje problemy i zarządzać swymi miastami i wsiami. Było to przejście od państwa decydującego za społeczeństwo, do państwa służącego społeczeństwu obywatelskiemu. Ówczesne upodmiotowienie samorządu pozwoliło później na skuteczne wykorzystanie grantów unijnych przez polskie gminy, województwa i powiaty. Prof. Buzek wyraził również smutek, że nie wszystkie założenia reformy udało się zrealizować na skutek veta prezydenckiego.

                 Były premier podkreślał kluczową rolę samorządów w systemie demokratycznym. – Obrona samorządów- zauważył – jest najważniejszą obroną demokracji.  Akcentował również potrzebę wzmocnienia obywatelskiego zaangażowania i budowania więzi na poziomie lokalnych społeczności.

 - Egoizm jednostki jest największym zagrożeniem dla wspólnoty lokalnej- podkreślał były premier. Były premier nawiązał do myśli  Alexisa de Tocqueville, wielkiego teoretyka demokracji, który wskaywał w swych publikacjach, że egoizm otwiera furtkę rządom centralistycznym i autokratycznym, gdzie władza dąży do polaryzacji, dzielenia i izolacji ludzi, aby nie interesowali się sobą wzajemnie, ani lokalną społecznością i aby nie przeszkadzali władzy.  

              Późniejsza dyskusja skupiła się wokół aktualnych problemów samorządów, czyli tendencji do decentralizacji problemów i centralizacji zasobów. Duża część debaty skupiła się na temacie  zasadności istnienia powiatów.