Przemówienia byłych prezydentów i wspomnienia przedstawicieli „Solidarności” rozpoczęły drugi dzień Międzynarodowego Forum Obywatelskiego. Wieloletni działacz podziemnych regionalnych i krajowych władz "Solidarności", prof. Jerzy Buzek                                      miał szczególną przyjemność świętowania  30 -tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce w 1989 r. w towarzystwie: m in. Grażyny Staniszewskiej, Małgorzaty Niezabitowskiej, Ludwiki i Henryka Wujców, Bogdana Lisa, Władysława Frasyniuka i Zbigniewa Janasa.

      W samo południe, wraz z tysiącami gości, były premier odśpiewał hymn Rzeczpospolitej i miał zaszczyt złożyć podpis pod Deklaracją Wolności i Solidarności, umieszczonej na symbolicznym okrągłym stole przed gmachem ECS.

      Wspomnienia z tego pełnego napięć czasu - kiedy dwóm zwaśnionym stronom: opozycji i przedstawicielom komunistycznych władz udało się wypracować kompromis i w efekcie przeprowadzono bezkrwawą rewolucję - zmuszają do refleksji na temat dnia dzisiejszego, naznaczonego silną polaryzacją społeczeństwa polskiego. Dzięki ruchowi „Solidarność”, którego przedstawiciele poszukiwali dialogu i spotkania twarzą w twarz z drugą stroną udało się pokonać nieufność i lęk wobec myślących inaczej 30 lat temu. To międzyludzka solidarność zburzyła mury uprzedzeń i nieufności.      

- Jak tak sobie wyobrazimy następne dziesięciolecia to może jednak łatwiej będzie nam się pojednać- powiedział były premier w wywiadzie dla TVN24  

Duch wspólnoty i solidarności wypełniał gmach gdańskiego ECS-u. Prof. Buzek cieszył się w szczególności ze spotkań z uczestnikami Święta, którzy licznie przyjechali do Gdańska z całej Polski i chcieli podzielić się z nim swymi wspomnieniami. Był to szczególny czas inspirujących spotkań pełnych rozmów i refleksji nad spuścizną „Solidarności”.

            Jako premier rządu, który położył podwaliny samorządu w Polsce w ramach wprowadzonej reformy administracyjnej w 1999 r., prof. Buzek od lat aktywnie wspiera środowisko samorządowe w Polsce. W swej wypowiedzi premier odniósł się do początków reform   - ‘Solidarność’ była odrodzeniem samorządności w naszym kraju. Budowaliśmy wolne demokratyczne państwo a fundamentem były samorządy - powiedział były premier.           Kontynuując, prof. Buzek zauważył, że doświadczenie centralnie sterowanego komunistycznego państwa zrodziło ogromną potrzebę decentralizacji, postrzeganej jako oddanie władzy lokalnym społecznościom.  Przypomniał hasło wyborcze AWS: Idziemy po władzę, aby oddać ją ludziom - które jego zdaniem było kwintesencją samorządowych dążeń ludzi w ówczesnej Polsce.

           Oprócz prof. Buzka w debacie wzięli udział prof. Janusz Stępień, Pani prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek i posłanka RP, Pani Ewa Lieder. Głównym tematem spotkania była prezentacja koncepcji wzmocnienia roli samorządu przedstawionej w raporcie „Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo” - dr hab. Dawida Sześciło, eksperta Fundacji Batorego, która zorganizowała wydarzenie.  Zdaniem panelistów raport i jego rekomendacje są istotnym i  głosem w publicznej debacie o samorządach.

Link do raportu przedstawiamy poniżej.  

http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf

Kochani, dziękuję, tak bardzo Wam dziękuję! Najchętniej napisałbym 422 445 razy – osobiście do każdego z Was, kto zdecydował wczoraj, żebym to właśnie ja, przez kolejnych 5 lat, był Jej/Jego głosem w Europie.

Dziękuję za udział w wyborach, za zaufanie, za Wasze poparcie i wsparcie. Do każdych wyborów podchodzę w wielką pokorą. Dziś radość jest ogromna – nie tylko dlatego, że mój wynik jest moim najlepszym, jak dotąd, wynikiem wyborczym; że jest pierwszym wynikiem w Województwie Śląskim i drugim w skali kraju. Najważniejsze, że mój zespól i ja uzyskaliśmy to działając całkowicie uczciwie, fair play – bez hejtu, bez szkalowania, bez przypisywania sobie cudzych sukcesów.

Dziękuję wszystkim kandydatom z naszej listy Koalicji Europejskiej za ciężką pracę – dzięki Wam będziemy mieć w PE trzy mandaty! Gratuluję Jan Olbrycht i @baltmarek. Chylę czoła przedMirosława Nykiel Posłanka na Sejm RP i Marek Plura poseł do Parlamentu Europejskiego – Kochani, walczyliście do końca, choć tym razem się nie udało.

Dziękuję wszystkim tym, którzy użyli swojego autorytetu, by wzmocnić moją kandydaturę. Dziękuję mojemu wspaniałemu zespołowi i każdemu, kto włączył się w moją kampanię wyborczą.

Zaglądajcie proszę na moje konta w mediach społecznościowych – za ich pomocą będę Was na bieżąco informować o tym, co robię w Parlamencie Europejskim dla naszego regionu, dla Polski, dla Europy. Cieszę się na nasze przyszłe spotkania, debaty, dyskusje, współpracę.

To zaszczyt Was reprezentować!
Ściskam Wam dłonie. Z wdzięcznością,
Jerzy Buzek

Kochani!

Zanim zapadnie cisza wyborcza, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie spotkania, dyskusje, ciepłe słowa, uśmiechy i wszelkie inne wyrazy Waszej sympatii i poparcia.

Rozmawialiśmy na ulicach, targach, uczelniach, w Waszych firmach, przy okazji koncertów, imprez sportowych czy spotkań muzealnych, w ramach debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wszędzie słyszałem bardzo wyraźnie: Unia Europejska jest dla Was ważna i chcecie być w niej godnie reprezentowani. Dlatego bardzo Was proszę: niech te „głosy za Europą wypowiadane podczas naszych spotkań przełożą się w niedzielę na głosy oddane w lokalach wyborczych.

A jeśli to mnie po raz kolejny obdarzycie zaufaniem, wykorzystam całe swoje doświadczenie, by przez następnych 5 lat, każdego dnia, konsekwentnie zabiegać o sprawy ważne dla Polski, dla naszego regionu. 
26 maja z pokorą proszę o głos. Wasz Jerzy Buzek.

Lista numer 3, miejsce numer 1