Przegląd Filmowy Kino na Granicy/Kino na Hranici zrodził się w środowisku Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej z płynącej z serca potrzeby poznawania kultury sąsiadów zza rzeki, stąd w tym miejscu i z tego tytułu, organizatorzy postanowili przeprowadzić w Cieszynie "Bilans 30-lecia w Europie Środkowej".

Do debaty zaproszono byłych premierów i dyplomatów wysokiego szczebla z państw grupy V4. W dyskusji wzięła udział Iveta Radičová ze Słowacji, Premier Jerzy Buzek, Ambasador György VARGA z Węgier i Jan URBAN z Czech. Moderator Jacek Żakowski, przedstawiając aspekt niedoskonałości systemowych i rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a efektami transformacji, przed wszystkim pytał dyskutantów „co poszło nie tak?”.

Do specyficznych tradycji o charakterze religijno-ludowym należy błagalna procesja konna w drugi dzień świąt wielkanocnych. Na przedzie jeden z młodzieńców wiezie krzyż procesyjny, potem gospodarze z figurką Chrystusa Zmartwychwstałego i krzyżem z czerwoną stułą. Dalej orkiestra, ksiądz na koniu w komży i nieszporniku potem gospodarze Procesja jedzie przez wioskę do kościółka Św. Krzyża. Tam odbywa się błagalne nabożeństwo. Po nabożeństwie, procesja, daleką drogą przez pola wraca do kościoła parafialnego. Na pewnym odcinku drogi polnej odbywa się wyścig konny młodzieńców. Po procesji uczestnicy i mieszkańcy spotkali się na stadionie na tradycyjnym festynie i tamże Premier Jerzy Buzek wręczał podarunki które przygotowali gospodarze gminy z Wójtem Andrzejem Wawrzynkiem.

„Zwiększmy rolę samorządów i energetyki prosumenckiej w walce ze smogiem” to wyzwanie dla samorządów określone w programie „Czyste Powietrze” wybrzmiało podczas konferencji w ramach której w Ustroniu spotkali się samorządowcy z woj. śląskiego. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Burmistrzem Miasta Ustroń Przemysławem Korczem i Przewodniczącym Rady Miasta Ustronia Marcinem Janikiem.

Jerzy Buzek przyjął dziś w Parlamencie Europejskim wyjątkowych gości: matki osób niepełnosprawnych skupione w stowarzyszeniu "Bez granic".

Były premier z uwagą wysłuchał ich opowieści o chorych synach i córkach oraz o problemach, z którymi się zmagają, takimi jak ograniczenia finansowe, lokalowe czy administracyjne. Rozmowa dotyczyła także działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu oraz tego, w jaki sposób rodzice chorych wspierają się nawzajem. Premier Buzek wyraził swój podziw dla ich niestrudzonej walki o godne życie dla niepełnosprawnych i ich rodzin.