Dziś w nocy sukcesem zakończyły się tzw. rozmowy trójstronne (trialog) między Parlamentem Europejskim, reprezentującą kraje członkowskie Prezydencją Rumuńską i Komisją Europejską w sprawie „Horyzontu Europa”. Ten największy na świecie program finansowania nauki i współpracującego z nią przemysłu Unia Europejska tworzy raz na siedem lat.

Aktywizacja osób starszych w czasach nowych technologii - to wiodący temat Śląskiego Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku, które odbyło się dzisiaj w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach. Jednym z gości spotkania był Jerzy Buzek.

W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na problem wykluczenia cyfrowego:

„Sam długo byłem przywiązany do tradycyjnego telefonu. Ale gdy kilka lat temu dostałem od córki smartfona, poczułem się jak Krzysztof Kolumb - odkrywca nowego świata i możliwości. I dopiero wtedy - paradoksalnie - zrozumiałem w pełni, czym było dla mnie to wykluczenie. A dziś technologie cyfrowe to również moja praca w Parlamencie Europejskim - komisja Przemysłu, Badań i Energii, której od 5 lat przewodniczę, odpowiedzialna jest m.in. za politykę cyfrową.”

Mówiąc o swoich najważniejszych osiągnięciach w tym obszarze w mijającej kadencji PE, wymienił zniesienie roamingu w Unii Europejskiej i program WiFi4EU - bezpłatnego dostępu do Internetu przez sieć WiFi w urzędach, szpitalach, bibliotekach czy centrach kultury.  

„Moja komisja pracuje także nad rozwiązaniami z zakresu e-zdrowia, które - bazując na technologiach informacyjno-komunikacyjnych - mają nam pomagać zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia i prowadzić zdrowy tryb życia” - dodał Jerzy Buzek.

Podkreślił też, że skuteczna walka z wykluczeniem cyfrowym seniorów nie jest możliwa bez osobistego zaangażowania i wysiłku samych zainteresowanych:

„Chodzi o naukę obsługi komputera, założenie skrzynki mailowej. Bardzo pomagają w tym oczywiście kursy i szkolenia - również w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku albo współfinansowane ze środków unijnych. Tylko z programu „Erasmus+” na lata 2021-2027 Komisja Europejska proponuje przeznaczyć 1,2 mld € na kształcenie dorosłych. Parlament Europejski postuluje, by była to nawet wyższa kwota.”

Jerzy Buzek wyraził ponadto nadzieję, że Forum nie będzie jednorazowym wydarzeniem, dając początek corocznym spotkaniom o zasięgu nie tylko regionalnym, ale i - krajowym czy nawet europejskim:

„Warto mieć odwagę marzyć - myślę, że dzisiejsza data także o tym przypomina. Bo może nie wszyscy Państwo wiecie, ale dokładnie 61 lat temu powstało Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne z siedzibą w Strasburgu. Wtedy - w 1958 r. - mało kto chyba sądził, że z organu opiniodawczego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przekształci się ono w - wybierany od 1979 r. w wyborach bezpośrednich - organ ustawodawczy UE z uprawnieniami m.in. budżetowymi. Czyli - w Parlament Europejski!”.

Organizatorami Forum była Politechnika Śląska i zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku.

Nowelizacja dyrektywy gazowej, która ma objąć unijnym prawem energetycznym gazociąg Nord Stream 2, została dziś zatwierdzona w  Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego. Jerzy Buzek, sprawozdawca tej dyrektywy w PE i przewodniczący komisji ITRE, powiedział:

„Zagłosowaliśmy za przejrzystym unijnym rynkiem gazu, na którym wszystkie firmy muszą grać według tych samych reguł. Tylko na takim rynku konsumenci nie będą narażeni na ceny dyktowane przez monopolistę czy na zakręcanie przez niego kurka z gazem w środku zimy. Dzięki dzisiejszemu głosowaniu jesteśmy krok bliżej takiego rynku. Teraz czas na ostateczne rozstrzygnięcie na sesji plenarnej.”

Porozumienie - którego treść Jerzy Buzek uzgodnił w bardzo trudnych negocjacjach z reprezentującą rządy państw UE Prezydencją Rumuńską - przewiduje, że restrykcyjnym zapisom Trzeciego Pakietu Energetycznego podlegać mają wszystkie gazociągi importowe na terenie UE, włączając wody terytorialne krajów członkowskich.

„Dla wszystkich gazociągów wewnątrz UE te przepisy stosowane są już od 10 lat. Teraz takie same rozwiązania wprowadzamy również dla infrastruktury doprowadzającej gaz z krajów trzecich do Unii Europejskiej. To był nasz cel - i to udało się wynegocjować” - stwierdził przewodniczący Buzek.

Nowelizacja dyrektywy gazowej oznacza, że kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2, łączący Rosję i Niemcy po dnie Morza Bałtyckiego, obowiązywać będzie prawo unijne.

„To niezwykle istotne, bo Nord Stream 1 powstał w próżni prawnej. W efekcie ceny rosyjskiego gazu na rynku niemieckim są dziś niższe niż na polskim, mimo że przepompowanie gazu z Rosji do Niemiec jest znacznie droższe niż do Polski” - ocenił Jerzy Buzek.

4 kwietnia br., na minisesji plenarnej w Brukseli, tekst porozumienia poddany zostanie pod głosowanie całego Parlamentu Europejskiego.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikował, przed zaplanowanymi w Polsce na 26 maja wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyniki badań zaufania i rozpoznawalności europosłów. Jerzy Buzek pozostaje wyraźnym liderem tego rankingu - podobnie jak pięć lat temu, przy okazji poprzedniego badania CBOS.

Zaufanie do byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego deklaruje aż 42% respondentów. Jednocześnie Jerzy Buzek jest zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnym polskim europosłem - nie zna go zaledwie 20% ankietowanych

W porównaniu do badania z lutego 2014 r. o 4% wrosła liczba przekonanych, że bycie posłem do PE wiąże się z dużą liczbą pracy i obowiązków. Zdaniem połowy respondentów mandat europosła daje również spore możliwości wspierania spraw ważnych dla Polski.

Swój sondaż CBOS przeprowadził w dniach 7-14 lutego 2019 r. na liczącej 968 osób reprezentatywnej próbie losowej.