„Zwiększmy rolę samorządów i energetyki prosumenckiej w walce ze smogiem” to wyzwanie dla samorządów określone w programie „Czyste Powietrze” wybrzmiało podczas konferencji w ramach której w Ustroniu spotkali się samorządowcy z woj. śląskiego. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Burmistrzem Miasta Ustroń Przemysławem Korczem i Przewodniczącym Rady Miasta Ustronia Marcinem Janikiem.

Jerzy Buzek przyjął dziś w Parlamencie Europejskim wyjątkowych gości: matki osób niepełnosprawnych skupione w stowarzyszeniu "Bez granic".

Były premier z uwagą wysłuchał ich opowieści o chorych synach i córkach oraz o problemach, z którymi się zmagają, takimi jak ograniczenia finansowe, lokalowe czy administracyjne. Rozmowa dotyczyła także działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu oraz tego, w jaki sposób rodzice chorych wspierają się nawzajem. Premier Buzek wyraził swój podziw dla ich niestrudzonej walki o godne życie dla niepełnosprawnych i ich rodzin.

Parlament Europejski przyjął dzisiaj większością głosów dyrektywę o prawach autorskich. Po głosowaniu Premier Jerzy Buzek wydał następujące oświadczenie:

„Przeszła ważna dyrektywa o prawach autorskich, którą zdecydowanie popieram. Jest to wynik długiej i owocnej pracy w Parlamencie Europejskim oraz negocjacji z rządami państw członkowskich, które zatwierdziły już to porozumienie.

Jestem gotów bronić zapisów tej dyrektywy, także w dyskusji publicznej, gdyż uważam, że obawy z nią związane są nieuzasadnione, jej zapisy nie zagrażają internautom i wolności wymiany myśli w Internecie, a konieczność uregulowania kwestii praw autorskich w Europie - jest paląca.

Nie wziąłem jednak udziału w głosowaniu ze względu na oczywisty konflikt interesu: sprawa dotyczy również bezpośrednio najbliższej osoby z mojej rodziny.”

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, dyskutowano o smogu. Spotkanie zorganizowały i prowadziły kobiety, nadając panelowi tytuł  „Kobiety dają radę smogowi”. Dyskusje moderowała Aleksandra Klich z Gazety Wyborczej, a do panelu zaproszone zostały: Grażyna Wolszczak – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, która w styczniu tego roku wygrała głośną sprawę ze Skarbem Państwa za niewystarczającą walkę ze smogiem, Marta Fox – poetka, powieściopisarka, eseistka, autorka głośnego widowiska ekologicznego „Smog nas zje” i Judyta Mojżesz-Zimończyk – kierownik działu marketingu i public relations rybnickiej spółki INIS.

W dyskusji udział wzięli Premier Jerzy Buzek i Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, którzy przedstawili swoje punkty widzenia – z pozycji Parlamentu Europejskiego i z pozycji Magistratu. Obaj Panowie wskazali na konieczność rozwiązań systemowych, nawet drastycznych, podzielając pogląd panelistek i obecnych na sali kobiet zabierających głos w dyskusji.