Premier Jerzy Buzek jako Patron Honorowy pogratulował organizatorom projektu i opowiedział uczestnikom o programach UE skierowanych do młodzieży, a szczególnie o wartościach płynących z ERASMUS-a.

Międzynarodowy Językowy  Test  Realioznawczy  stanowi kontynuację działań  językowo-kulturowych w przestrzeni międzynarodowej, którą prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Premier współpracuje z wodzisławskim PODN-em od 2011 roku, zapraszając laureatów i opiekunów na wizyty studyjne do Parlamentu Europejskie-go.

W różnych edycjach  konkursowych, rywalizowała ze sobą młodzież z 20 krajów. Przyjeżdżali uczniowie i nauczyciele z ciągle dla nas egzotycznych państw, takich jak: Kazachstan, Gruzja, Azerbejdżan, ale również z  krajów bliższego sąsiedztwa: z Bułgarii,  Słowacji, Niemiec, Czarnogóry czy Słowenii. W bieżącej edycji konkursowej wzięli udział uczniowie z terenu województwa śląskiego i z 5. sąsiednich krajów europejskich: z Węgier, Czech, Litwy, Niemiec i Austrii.

W Wodzisławiu Śląskim Premier Jerzy Buzek spotkał się z samorządowcami z powiatów wodzisławskiego i raciborskiego. Na debatę o budżecie unijnym na lata 2012-2027 zaprosili szefa Komisji Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim - Prezydent Miasta Mieczysław Kieca i Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń.

Premier poproszony o przedstawienie nowej perspektywy budżetowej UE i szans dla Polski na fundusze w przyszłości, omówił wiele obszarów finansowania. Jednakże samorządowców najbardziej zainteresował temat utworzenia funduszu sprawiedliwej transformacji sektora energetycznego, którego celem ma być wspieranie regionów górniczych w modernizacji i przeprofilowaniu infrastruktury, szczególnie w neutralizowaniu skutków społeczno-gospodarczych.

Dziś w nocy sukcesem zakończyły się tzw. rozmowy trójstronne (trialog) między Parlamentem Europejskim, reprezentującą kraje członkowskie Prezydencją Rumuńską i Komisją Europejską w sprawie „Horyzontu Europa”. Ten największy na świecie program finansowania nauki i współpracującego z nią przemysłu Unia Europejska tworzy raz na siedem lat.

Aktywizacja osób starszych w czasach nowych technologii - to wiodący temat Śląskiego Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku, które odbyło się dzisiaj w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach. Jednym z gości spotkania był Jerzy Buzek.

W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na problem wykluczenia cyfrowego:

„Sam długo byłem przywiązany do tradycyjnego telefonu. Ale gdy kilka lat temu dostałem od córki smartfona, poczułem się jak Krzysztof Kolumb - odkrywca nowego świata i możliwości. I dopiero wtedy - paradoksalnie - zrozumiałem w pełni, czym było dla mnie to wykluczenie. A dziś technologie cyfrowe to również moja praca w Parlamencie Europejskim - komisja Przemysłu, Badań i Energii, której od 5 lat przewodniczę, odpowiedzialna jest m.in. za politykę cyfrową.”

Mówiąc o swoich najważniejszych osiągnięciach w tym obszarze w mijającej kadencji PE, wymienił zniesienie roamingu w Unii Europejskiej i program WiFi4EU - bezpłatnego dostępu do Internetu przez sieć WiFi w urzędach, szpitalach, bibliotekach czy centrach kultury.  

„Moja komisja pracuje także nad rozwiązaniami z zakresu e-zdrowia, które - bazując na technologiach informacyjno-komunikacyjnych - mają nam pomagać zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia i prowadzić zdrowy tryb życia” - dodał Jerzy Buzek.

Podkreślił też, że skuteczna walka z wykluczeniem cyfrowym seniorów nie jest możliwa bez osobistego zaangażowania i wysiłku samych zainteresowanych:

„Chodzi o naukę obsługi komputera, założenie skrzynki mailowej. Bardzo pomagają w tym oczywiście kursy i szkolenia - również w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku albo współfinansowane ze środków unijnych. Tylko z programu „Erasmus+” na lata 2021-2027 Komisja Europejska proponuje przeznaczyć 1,2 mld € na kształcenie dorosłych. Parlament Europejski postuluje, by była to nawet wyższa kwota.”

Jerzy Buzek wyraził ponadto nadzieję, że Forum nie będzie jednorazowym wydarzeniem, dając początek corocznym spotkaniom o zasięgu nie tylko regionalnym, ale i - krajowym czy nawet europejskim:

„Warto mieć odwagę marzyć - myślę, że dzisiejsza data także o tym przypomina. Bo może nie wszyscy Państwo wiecie, ale dokładnie 61 lat temu powstało Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne z siedzibą w Strasburgu. Wtedy - w 1958 r. - mało kto chyba sądził, że z organu opiniodawczego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przekształci się ono w - wybierany od 1979 r. w wyborach bezpośrednich - organ ustawodawczy UE z uprawnieniami m.in. budżetowymi. Czyli - w Parlament Europejski!”.

Organizatorami Forum była Politechnika Śląska i zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku.