Dzięki poprawkom z inicjatywy Jerzego Buzka, Parlament Europejski poparł wczoraj priorytetowe traktowanie badań nad wykorzystaniem węgla koksowego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Największym producentem tego surowca, o znaczeniu strategicznym dla Unii Europejskiej, jest Polska. 

„Nie byłoby tego sukcesu, gdyby wcześniej nie udało się nam obronić miejsca węgla koksowego na unijnej liście tzw. surowców krytycznych. Dziś widać, jak kluczowe były tamte działania. To doskonała wiadomość dla całego województwa śląskiego, a przede wszystkim - wielka szansa dla naszej Jastrzębskiej Spółki Węglowej i tworzenia w niej nowych, atrakcyjnych, przyszłościowych miejsc pracy” - ocenił Jerzy Buzek.

Fundusz ma wesprzeć badania nad produktami ubocznymi procesu koksowania, które mają ogromny potencjał m.in. w przemyśle chemicznym i w strategicznych łańcuchach dostaw.

„Chodzi na przykład o wytwarzanie koksu igłowego wykorzystywanego w bateriach do samochodów elektrycznych, włókien węglowych czy koksu pakowego stosowanego w półprzewodnikach i panelach słonecznych. W tym sensie Fundusz Badawczy Węgla i Stali może nie tylko wesprzeć proces sprawiedliwej transformacji, ale i - przyczynić się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i budowy nowoczesnej, przyjaznej dla środowiska gospodarki” - podkreślił Jerzy Buzek.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.