Jerzy Buzek prowadził dziś inauguracyjny panel XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Tematem spotkania była Gospodarka – czas odbudowy. Słowo wstępu wygłosiła przewodnicząca KE Von der Layen, która nawiązała do przebudowy unijnych gospodarek po pandemii w kierunku zielonej transformacji. Wskazała Katowice jako miejsce niegdyś oparte na węglu a teraz centrum rozwoju nowoczesnych technologii. Jerzy Buzek przypomniał, że koncept sprawiedliwej transformacji narodził się właśnie tutaj na kongresie EEC w Katowicach w 2018 r, a potem został spopularyzowany przez szczyt klimatyczny COP 24. Wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, podkreślał, że pandemia spowodowała zaburzenia łańcuchów dostaw, co zmieniło priorytety UE. Obecnie strategia bloku stawia na w budowanie swej gospodarczej odporności i autonomii. Czas odbudowy przyniósł również odejście od dotychczasowej polityki fiskalnej UE w zakresie reguł pomocy publicznej i polityki konkurencyjności. Jak podkreślali prelegenci są to elementy nowej rzeczywistości, która z nami zostanie na dłużej. W kwestiach bezpieczeństwa powróciła kwestia Rosji. Paneliści byli zgodni, że po raz kolejny reżim wykorzystuje gaz jako geopolityczną broń. Ograniczając jego dostawy do Europy, Gazprom chce wywrzeć presję na członkach UE, aby pozwolili na funkcjonowanie spornego rurociągu NS2 bez konieczności podporządkowywania się reżimu prawnemu UE. Nielegalną emigrację z Białorusi na Litwę i do Polski uczestnicy debaty określili jako element wojny hybrydowej białoruskiego reżimu z UE. A gość specjalny, Światłana Cichanouska nazwała emigrantów „zakładnikami Łukaszenki”.