Jerzy Buzek przybliżał genezę i główne założenia  Europejskiego Zielonego Ładu w ramach debaty: Zielona fala - uniesie nas, czy zatopi? zorganizowanej przez Pomorski Kongres Obywatelski. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami zastanawiał się nad szansami i zagrożeniami jakie mogą się pojawić wraz z realizacją „najgłębszej systemowej transformacji gospodarczo – społecznej w historii”. Czy uda nam się zachować konkurencyjność przemysłu wobec produkcji z krajów, które nie  przestrzegają wymogów bezemisyjności? Czy koszty zmian nie będą zbyt wysokie dla społeczeństwa? Te i inne tematy były poruszane w debacie, której transmisję mogą Państwo zobaczyć tutaj.