Jerzy Buzek weźmie udział w debacie: “Energia wsi. Transformacja czy rewolucja?”. 

Jest to czwarte spotkanie z serii “Pięciu debat na 50-lecie IRWiR PAN”.

Spotkanie będzie miało miejsce  30 maja 2022 r. o godz. 11:00

w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72. 

Zapraszamy również do transmisji debaty na żywo.

 

Rosyjska agresja na Ukrainę w dramatyczny sposób uświadomiła sens pojęcia bezpieczeństwa energetycznego i jego powiązania z bezpieczeństwem żywnościowym. Jednocześnie nie unieważniła wyzwań, z jakimi świat mierzył się przed wojną. Do najważniejszych niezmiennie należy kryzys klimatyczny. Pytania z jakimi zmierzą się nasi paneliści są następujące: W jaki sposób na rozwój obszarów wiejskich i jakość życia ich mieszkańców wpłynie transformacja energetyczna? Czy transformacja ta jest szansą czy zagrożeniem? W jakim modelu technologicznym, organizacyjnym i społecznym powinna być ona realizowana? Czy cele transformacji w Polsce można uzgodnić z celami polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej?

Wprowadzenie do dyskusji przedstawią: Pan Prof. Jerzy Buzek (Przewodniczący Europejskiego Forum Energii), 

Pani Ewa Sufin-Jacquemart (Prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni), 

Pan Prof. Piotr Gradziuk (IRWiR PAN) 

i Pan Grzegorz Wiśniewski (Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej).

Debatę poprowadzi Pan red. Edwin Bendyk (Prezes Fundacji Batorego).