Jerzy Buzek został zaproszony do udziału w Posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego  Związku Miast Polskich  i Unii Metropolii Polskich zorganizowanego w ramach Światowego Forum Miejskiego ( WUF11) w Katowicach.  W trakcie wydarzenia odbyła się debata poświęcona wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Poseł uczestniczył również w Spotkaniu Miast Partnerskich Ukrainy i Polski.  Przedstawiciele delegacji Związku Miast Ukrainy wraz z merami miast przybliżali aktualną sytuację i potrzeby samorządów. Rozmowy dotyczyły również wstępnych propozycji współdziałania w odbudowie miast ukraińskich.